VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het initiatief genomen om een tool te ontwikkelen, waarmee snel kan worden nagegaan voor welke steunmaatregel de ondernemer in aanmerking komt.

Met deze tool krijgt de ondernemer direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De tool heet Corona Calculator en deze vind je hier.