Tot nu toe hadden de premies voor de ziektewet alleen betrekking op werknemers die in vaste dienst waren, maar vanaf volgend jaar gaat het ook om personeel met een tijdelijk contract. Het UWV stuurt vanaf deze week een lijst met ex-werknemers die in 2012 een ziektewetuitkering kregen, naar de werkgevers. Op basis daarvan worden de premies bepaald die werkgevers in 2014 moeten betalen.

De werkgevers kunnen op enorme kosten worden gejaagd als ze de gegevens die uitkeringsorganisatie UWV gebruikt om de nieuwe premies voor de Ziektewet vast te stellen, niet goed controleren. Daarvoor waarschuwt adviesbureau Aon vrijdag.

De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen volgens het bureau oplopen tot wel 5 ton per werknemer. ‘Op basis van eerdere onderzoeken gaan wij uit van een foutmarge van zeker 35 procent. Werkgevers die onjuistheden signaleren, moeten dat direct kenbaar maken aan het UWV’, aldus Aon-consultant Daniël Rijnbeek.

De vorig jaar doorgevoerde aanpassingen van de Ziektewet betekenen bovendien dat werkgevers voortaan meer premie moeten betalen naarmate er meer ex-werknemers in de Ziektewet of WIA terechtkomen. Door deze wetswijzigingen kunnen de totale kosten voor werkgevers aanzienlijk oplopen.

Een fout die bijvoorbeeld kan voorkomen is dat een ex-medewerker die wegens een zwangerschap uit dienst is getreden, per ongeluk ook op de lijst van het UWV staat. Dat kan gebeuren als niet goed aan het UWV is doorgegeven dat deze persoon vanwege een zwangerschap bij de uitkeringsorganisatie aanklopte, legt Rijnbeek uit. Als een werkgever die fout er echter niet uithaalt, moet hij straks ook voor die persoon premie betalen.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Heerma wil volgende week dinsdag over deze kwestie vragen stellen aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer.

Heeft u het formulier van UWV ontvangen, stuur het dan naar ons op ter controle.