Controleer uw voorlopige berekening LIV

Heeft u werknemers met een laag inkomen? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst stuurt u een voorlopig overzicht van werknemers voor wie u dit voordeel voor 2017 kunt krijgen. Controleer dit overzicht goed en corrigeer zo nodig. Let op: doe dit vóór 1 mei 2018.

Over het LIV
Het LIV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers:

  • het LIV (lage-inkomensvoordeel)
  • het jeugd-LIV
  • het LKV (loonkostenvoordeel)

Sinds 1 januari 2017 kunt u als werkgever een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. U hoeft het LIV niet aan te vragen, het UWV berekent op basis van uw loonaangifte loonheffingen over 2017 voor welke werknemers de werkgever recht heeft op LIV.

Maximaal 2.000 euro per werknemer

Het LIV wordt toegekend per werknemer. U ontvangt een bedrag per verloond uur met een maximum van 2.000 euro per jaar, per werknemer. Hoeveel deze tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon.

Voorlopig overzicht van de Belastingdienst
U ontvangt binnenkort een voorlopig overzicht van de Belastingdienst met de werknemers voor wie u het LIV voor 2017 kunt krijgen. Wie weet heeft u dit overzicht al ontvangen. Hierop staat het totale bedrag aan LIV dat u krijgt voor heel 2017. U leest precies welke werknemers in 2017 binnen de uurloongrenzen van het LIV vielen, hoeveel verloonde uren zij vorig jaar hadden en wat hun jaarloon en gemiddelde uurloon was.

Check de gegevens op het overzicht goed. U kunt namelijk LIV mislopen als bepaalde werknemers niet in de berekening zijn opgenomen. Controleer ook het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon van deze werknemers. Let op: geef adv-uren niet door als verloonde uren.

Doe eventuele correcties vóór 1 mei
Tot 1 mei heeft u nog de tijd om de aangiften over de betreffende loontijdvakken te corrigeren. Doet u dit niet vóór 1 mei? Dan hebben de correcties geen invloed meer op uw recht op LIV.
U ontvangt uiterlijk 1 augustus de definitieve beschikking van de Belastingdienst. De uitbetaling van de LIV volgt daarna binnen zes weken. In deze periode kunt u eventueel ook nog bezwaar aantekenen.

Wanneer u vragen heeft over de opgave of de regeling van het lage inkomensvoordeel, neem dan gerust contact op met Patrick van Beek of Linda van Ginkel van onze loonafdeling.

2018-03-23T08:01:21+00:00 23 maart, 2018|