Op 1 april 2017 komen de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) in alle situaties te vervallen. Er wordt bij voorbaat al gewaarschuwd dat dit nog niet betekent dat het fiscaal laten vrijvallen van een KEW altijd voordelig is.

Onder bepaalde omstandigheden vervallen de voorwaarden om minstens vijftien of twintig jaar (voor een hogere vrijstelling) premies te hebben betaald voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), beleggingsrecht eigen woning (BEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW). Deze voorwaarden staan bekend als de tijdklemmen. Feitelijk betreft het hier een codificatie van een goedkeuring in het besluit van de staatssecretaris van Financiën, nr. BLKB 2014/2168M. Deze codificatie is al ingegaan op 1 januari 2017. Maar per 1 april 2017 moeten de tijdklemmen zelfs geheel komen te vervallen. Zie ook: ‘Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen‘. Dit geldt ook voor de Brede Herwaarderingskapitaalverzekering.

Echter is de rentevrijstelling nog steeds is gebonden aan voorwaarden. Men moet jaarlijks een premie betalen en daarbij binnen de bandbreedte blijven. En in beginsel moet de uitkering dienen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Zelfs in gevallen waarin men de uitkering fiscaal gezien niet hoeft te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen, is het nog maar de vraag of de bank akkoord gaat met een ander bestedingsdoel. Er moet ook kritisch worden gekeken of het nog voordelig is om een KEW aan te houden.