Uiterlijk eind juli heeft u de definitieve beschikkingen Lage- Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie.

Zijn bijvoorbeeld de correcties op de voorlopige beschikkingen die vóór 1 mei jl. zijn doorgegeven, goed verwerkt? Zijn alle kwalificerende werknemers meegenomen in de beschikking of zitten er fouten in de berekening? Constateert u fouten in de definitieve beschikking, zorg er dan voor dat u binnen zes weken bezwaar maakt of laat maken.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Linda van Ginkel via 0317-763535 of lonen@sedl.nl. Meer S+DL nieuws lees je hier.