Werkgevers ontvangen uiterlijk voor 15 maart 2021 een brief van het UWV met daarin de voorlopige berekeningen voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Controleer deze UWV berekeningen.

WTL berekeningen controleren

Wij adviseren om deze berekeningen goed te controleren op volledigheid en juistheid van de gegevens. Het ontbreken van een medewerker op de voorlopige berekening kan er voor zorgen dat je per medewerker tot max. € 6.000 minder aan tegemoetkoming ontvangt. Wij ontvangen de voorlopige berekeningen voor de WTL ook graag ter controle.

Je kan nog tot en met 30 april 2021 via de aangifte loonheffingen een correctie over het jaar 2020 insturen. Is de correctie na deze datum pas ontvangen bij de Belastingdienst? Dan wordt deze niet meer meegenomen bij de definitieve toekenning van de tegemoetkoming. In dat geval loop je het risico dat je niets ontvangt. Controleer de UWV berekeningen daarom goed of laat deze controleren door ons.

Wat is de WTL?

De WTL (Wet tegemoetkomingen loondomein) bestaat uit drie vormen van tegemoetkomingen:

  • Loonkostenvoordeel (LKV)
  • Lage inkomens voordeel (LIV)
  • Tegemoetkoming i.v.m. verhoging minimum jeugdlonen (Jeugd LIV)

De tegemoetkomingen worden berekend aan de hand van de verloonde uren uit de loonaangifte. In maart van het volgende kalenderjaar stuurt het UWV een voorlopige berekening. Hierdoor kun jij nakijken of de verloonde uren en het recht op een tegemoetkoming goed verwerkt zijn in jouw loonaangifte. In juli ontvang je de definitieve beschikking en uiterlijk 1 september zorgt de Belastingdienst ervoor dat de tegemoetkoming op jouw bankrekening is gestort.

Vragen

Kun je hulp gebruiken bij de controle van de verloonde uren en de juiste verwerking van jouw loonaangifte? Neem dan direct contact op met onze Manager Loonadministratie Linda van Ginkel via 0317 – 413281.