De Belastingdienst heeft bekend gemaakt hoe zij het toezicht op schijnzelfstandigheid gaat invullen in de periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2020, de datum waarop de DBA vervangende wetgeving moet ingaan. In 2018 worden minimaal 100 opdrachtgevers door de Belastingdienst bezocht om met hen in gesprek te gaan over hun werkwijze met hun opdrachtnemers. De uitkomsten van een bedrijfsbezoek kunnen aanleiding zijn voor een nader onderzoek naar het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking en kwaadwillendheid.

Achtergrond
De Wet DBA is in werking getreden per 1 mei 2016. Vanwege onrust onder zzp’ers en hun opdrachtgevers is de handhaving van de wet opgeschort (behalve voor kwaadwillenden). Het handhavingsmoratorium is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2020. Het streven van het kabinet is om per die datum een nieuwe wet in werking te laten treden. Een wetsvoorstel ligt er echter nog niet; de plannen ter vervanging van de Wet DBA worden nog nader uitgewerkt. Per 1 juli 2018 zijn de handhavingsmogelijkheden van de Wet DBA wel uitgebreid. Er geldt nu een bredere definitie van kwaadwillendheid, zoals hierboven weergegeven. In het licht van deze nieuwe fase in het toezicht op de Wet DBA, is dit toezichtsplan door de Belastingdienst gepubliceerd.

Wat betekent dit voor u?
Het is mogelijk dat u wordt geselecteerd voor een bezoek en toezicht op uw arbeidsrelaties met zelfstandigen. In de selectie ligt de focus bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest in het kader van de Wet DBA of die nog niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Bij opdrachtgevers die met een goedgekeurde (model)overeenkomst werken, wordt nagegaan of er overeenkomstig de (model)overeenkomst wordt gewerkt. Bij andere opdrachtgevers beoordeelt de Belastingdienst op welke wijze wordt gewerkt en hoe de arbeidsrelaties zijn vormgegeven.

De uitkomsten van de bezoeken worden gebruikt als input voor de uitwerking van de maatregelen ter vervanging van de Wet DBA. De insteek van de bedrijfsbezoeken is dan ook mede om met u in gesprek te gaan over uw praktijkervaringen. Tegelijk kan het bezoek aanleiding zijn voor nadere controle, namelijk wanneer de Belastingdienst vermoedt dat sprake is van kwaadwillendheid. Van kwaadwillendheid is sprake als de volgende drie elementen aanwezig zijn: een (fictieve) dienstbetrekking, opzettelijke schijnzelfstandigheid en evidente schijnzelfstandigheid. De bewijslast dat hiervan sprake is ligt bij de Belastingdienst.