Onder welke voorwaarden kun je aanspraak maken op de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst?

Aanspraak op compensatie

Aanspraak maken op de compensatieregeling is mogelijk als je het Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebt aangeschaft om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) of een bestaand eHerkenningsmiddel hebt omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel. In dat geval kun je een compensatie van € 24,20 inclusief btw per jaar aanvragen.

De regeling compenseert één Belastingdienst eH3-inlogmiddel per organisatie per jaar. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt.

Je kunt alleen gebruik maken van deze compensatieregeling als je het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebt aangeschaft. Log je in met een gewoon eH3 middel, dan krijg je een foutmelding. Neem dan contact op met de leverancier om het eH middel om te zetten.

Alle organisaties die het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebben aangeschaft kunnen gebruikmaken van de regeling.

Uitzonderingen

  • Heb je een eenmanszaak of ben je zzp’er? Dan kun je geen gebruikmaken van de compensatieregeling. Je kunt gratis belastingaangifte doen met DigiD.
  • Machtig je een tussenpersoon (intermediair) om namens jou de belastingaangifte te verzorgen? Dan zal de intermediair eHerkenning moeten aanschaffen. Deze kosten vallen niet onder de compensatieregeling.

Aanvragen

Je kunt tweemaal de compensatie aanvragen:

  • van 30 november 2020 tot en met 31 augustus 2021 (1e jaar);
  • van 1 september 2021 tot en met 31 juli 2022 (2e jaar).

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag neemt RVO een beslissing. Als RVO binnen deze termijn geen besluit kan nemen, ontvang je bericht over een verlenging van deze termijn. RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief btw rechtstreeks uit op het opgegeven rekeningnummer.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u sparren met een van onze deskundigen? Neem dan contact op met Mariëlle van Bentum of Margreet Claassen via 0318-413281. Zij staan u graag te woord.