In een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 worden de CO2-normen in de autobelastingen aangepakt. Voornamelijk de auto’s die nu in de laagste bijtellingscategorieën vallen worden per 2016 zwaarder belast.

In de nota van wijziging zijn de volgende maatregelen opgenomen:

Half tarief MRB voor nulemissie- en ultrazuinige auto’s
Met ingang van 1 januari 2016 komt de vrijstelling in de MRB voor auto’s met CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km te vervallen. Overigens blijft voor elektrische auto’s de correctie in de MRB voor het gewicht van het accupakket (125 kg) in 2016 ongewijzigd.

7% bijtelling voor nulemissie-auto’s en aanscherping overige categorieën
Met ingang van 1 januari 2016 vervallen de 4%-bijtellingscategorie en de 7%-bijtellingscategorie in de bijtelling voor nulemissie-auto’s, onderscheidenlijk zeer zuinige auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km. Voor nulemissieauto’s handhaaft het kabinet een stimulans in de vorm van een bijtellingspercentage van 7. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km komt de stimulans op een bijtellingspercentage van 14. Tegelijkertijd kiest het kabinet voor het aanscherpen van de CO2-grenzen – mede in het licht van de steeds voortgaande technologische ontwikkeling – van de overige bijtellingspercentages.

Bijtelling per 2016

Nulemissie-auto’s
Bijtelling van 7% (zou met ingang van 1 januari 2016 14% zijn

Auto’s met een CO2-uitstoot >0 < 50 gr/km
Bijtelling van 14% (conform voorgenomen beleid)

Auto’s met een CO2-uitstoot >50 <79 gr/km
Bijtelling van 20% (in 2015 geldt een bijtelling van 14%)

Auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan >79 <110 gr/km
Bijtelling van 25% (in 2015 geldt een bijtelling van 20%).

Voor auto’s met een CO2-uitstoot > 110 gr/km
Bijtellingspercentage (25%) blijft ongewijzigd.