Recent onderzoek laat zien dat het co-ouderschap in de afgelopen jaren aan populariteit flink heeft gewonnen. Eind jaren negentig was dit nog een zeldzaamheid. In 2012 woonde meer dan een kwart van de kinderen na de scheiding afwisselend, en voor een substantieel aantal uren per week, bij beide ouders. Vaak wordt aangenomen dat het co-ouderschap vechtscheidingen in de hand werkt. Ook zou het voor kinderen nadelig zijn omdat zich vaker conflicten zouden voordoen. Onderbouwing voor deze aannames is echter niet gevonden. Co-ouders hebben juist minder vaak conflicten. Zowel voor als na de scheiding.

Co-ouderschap kan tevens fiscale voordelen met zich meebrengen. De belastingdienst merkt u aan als co-ouder indien een kind ten minste drie dagen per week bij de ene én ten minste drie dagen per week bij de andere ouder verblijft, of indien een kind wekelijks wisselend bij de andere ouder verblijft. De fiscale voordelen van co-ouderschap hebben wij voor u op een rijtje gezet:

KINDGEBONDEN BUDGET BIJ ÉÉN MINDERJARIG KIND
U heeft recht op kindgebonden budget indien u één of meer minderjarige kinderen heeft. Heeft u één minderjarig kind, dan kan alleen de ouder waar het kind staat ingeschreven de kinderbijslag aanvragen. Deze ouder ontvangt dan ook het kindgebonden budget.

KINDGEBONDEN BUDGET BIJ TWEE OF MEER MINDERJARIGE KINDEREN
Indien u twee of meer minderjarige kinderen heeft, kunt u beiden in aanmerking voor het kindgebonden budget. U dient dan ieder voor een kind apart kinderbijslag aan te vragen bij de SVB, of ieder ten minste een kind in te schrijven op uw eigen adres bij de burgerlijke stand.

INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting. Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind ten minste zes maanden staan ingeschreven op uw woonadres of het kind moet volgens het ouderschapsplan minstens 3 dagen per week bij u verblijft. Tevens moet het kind per 1 januari jonger zijn dan twaalf jaar.

KINDEROPVANGTOESLAG
U komt als co-ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag  voor het eigen deel van de kosten. Als co-ouders kunt u samen met uw ex-partner kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per kind per maand krijgen. Indien de kinderopvangtoeslag op naam van uw ex-partner staat, dan kunt u voor uw deel van de kosten kinderopvangtoeslag aanvragen. Als deze toeslag op uw naam staat, dan geeft u uw deel van de opvanguren door aan de Belastingdienst.