Versoepeling kleine ondernemers regeling (KOR)

2021-07-27T07:58:12+00:00 27 juli, 2021|

Wanneer je als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 hebt, dan kun je de kleineondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting toepassen zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten. Terugwerkende kracht Het ministerie van Financiën heeft besloten dat btw-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal € 1.800 en de KOR willen toepassen hiervan geen melding Lees meer

Fietsregeling: Extra kosten voor fiets belast of onbelast?

2021-07-27T07:38:19+00:00 27 juli, 2021|

Op de fiets naar het werk, daar komt vaak meer bij kijken dan je zou denken. Een extra slot, reparaties of een verzekering. Maar zijn de kosten daarvan binnen de fietsregeling belast of onbelast? Fiets van de zaak De overheid wil fietsen naar het werk stimuleren. Daarom is sinds 2020 een fiscaal vriendelijke regeling getroffen voor de ter beschikking gestelde fiets van de zaak. Voor een ter beschikking gestelde Lees meer

Nieuwe subsidie voor scholing

2021-07-21T13:40:43+00:00 20 juli, 2021|

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een beroep doen op de subsidieregeling STAP-budget. Ondernemers die opleidingen willen aanbieden die in aanmerking komen voor het STAP-budget moeten daarvoor wel voor die tijd actie ondernemen. STAP-budget Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het Lees meer

Betaal jij te veel Belasting op Leidingwater?

2021-06-29T13:36:08+00:00 29 juni, 2021|

Belasting op Leidingwater (BoL) is een heffing die door de Rijksoverheid wordt opgelegd. De waterbedrijven brengen deze belasting in rekening over het geleverde drinkwater en dragen deze af aan de Belastingdienst. De overheid beoogt hiermee dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. Maximum De hoogte van het tarief van deze belasting is afhankelijk van het aantal m3 dat een verbruiker afneemt. Per 1 januari 2015 wordt slechts leidingwaterbelasting Lees meer

Nieuwe regels voor bestuur vereniging en stichting

2021-06-29T13:48:56+00:00 29 juni, 2021|

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Voorkomen wanbestuur De WBTR is bedoeld om wanbestuur binnen verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk te voorkomen. Met de WBTR wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regels die al gelden voor besturen van nv’s en bv’s. Lees meer

Verlaging AWF-premie

2021-06-16T09:14:06+00:00 16 juni, 2021|

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit omdat verwacht wordt dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan. Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch wil toedienen aan het bedrijfsleven, is er een alternatieve tegemoetkoming. Het plan is om de Afw-premie (werkloosheidsfonds) te verlagen. Hierdoor Lees meer

Wijziging regeling aflossing belastingschulden

2021-06-16T09:15:20+00:00 16 juni, 2021|

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente. Tijdig voldoen van verplichtingen Het tijdig voldoen Lees meer

Btw positie commissaris verduidelijkt

2021-06-07T09:28:49+00:00 7 juni, 2021|

In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft meer duidelijkheid geboden over de btw positie van een commissaris. Zelfstandig opererend Commissarissen en toezichthouders zijn onderdeel van een orgaan, waarbij vaak niet zij, maar het orgaan de verantwoordelijkheid voor de beslissingen en werkzaamheden heeft. Maar wanneer moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over Lees meer

Intrekking wetsvoorstel baan gerelateerde investeringskorting (BIK)

2021-06-07T08:26:55+00:00 7 juni, 2021|

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Hier leest u er meer over.

Wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht

2021-06-07T07:46:33+00:00 7 juni, 2021|

Op 1 januari 2020 is de regel in werking getreden dat werkgevers een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden aan hun oproepkrachten die een jaar voor ze hebben gewerkt. Deze nieuwe wetsregel bleek in de praktijk toch niet zo duidelijk. Uit de regel bleek bijvoorbeeld niet per welke datum die vaste arbeidsomvang dan vervolgens in zou moeten gaan. Ook het moment waarop de oproepkracht het aanbod uiterlijk zou moeten aanvaarden, moest Lees meer

Ga naar de bovenkant