Dé belangrijkste punten uit het beleidsbesluit “aanslag inkomstenbelasting box 3”

2022-08-03T13:17:50+00:00 2 augustus, 2022|

Het kabinet heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt hoe de aanslagen inkomstenbelasting met box 3 moeten worden vastgesteld naar aanleiding van het kerstarrest. In sommige gevallen heb jij recht op een teruggaaf. Lees hieronder meer.   De samenstelling van het herstel Uit het beleidsbesluit blijkt dat degene die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing over de jaren 2017 – 2020 uiterlijk 4 augustus a.s. een brief Lees meer

Ook recht op geboorte- en ouderschapsverlof voor DGA’s

2022-08-17T10:53:18+00:00 28 juli, 2022|

Per 2 augustus 2022 wordt de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) aangepast. Met de wijziging van deze wet komen ook DGA’s in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Daarnaast kunnen zij vanaf deze datum een beroep doen op betaald aanvullend geboorteverlof. Aanvullend geboorteverlof Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken (vijf keer het aantal arbeidsuren per week) aan aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na Lees meer

Nieuwe arbeidswetgeving per 1 augustus; dé acties die jij moet ondernemen als werkgever

2022-07-22T09:49:13+00:00 4 juli, 2022|

Per 1 augustus 2022 treedt een nieuwe arbeidswet in werking, namelijk de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze nieuwe wet heeft consequenties voor jou als werkgever. De belangrijkste veranderingen voor de nieuwe arbeidswetgeving beschrijven wij hieronder. Jouw informatieplicht wordt uitgebreid. Als jouw personeel op grond van de wet of cao verplichte scholing moet volgen, dien je dit kosteloos aan te bieden. Je mag geen studiebeding meer opnemen. Lees meer

Subsidie Praktijkleren 2021/2022

2022-06-14T14:09:10+00:00 14 juni, 2022|

Bied je als werkgever begeleiding aan een leerling, student of deelnemer van een beroepsopleiding?  Als je in het schooljaar 2021/2022 een werk- of leerplaats hebt aangeboden, dan heb je mogelijk recht op de Subsidie Praktijkleren. Met deze subsidieregeling stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleer plaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer Lees meer

Wet betaald ouderschapsverlof

2022-03-09T11:04:32+00:00 9 maart, 2022|

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders met een arbeidsovereenkomst, recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Het voorstel is dat de werknemer een UWV-uitkering ontvangt ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Hoe lang hebben ouders recht op ouderschapsverlof? In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof Lees meer

STAP-Budget voor scholing aanvragen

2022-03-02T11:14:23+00:00 2 maart, 2022|

Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen deze vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen bij het UWV. Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een scholingsregister bij met alle opleidingen waarvoor je een STAP-budget kunt aanvragen. Staat een scholingsactiviteit Lees meer

Wat is de compensatie kosten e-herkenning

2022-06-29T12:06:35+00:00 4 februari, 2022|

De compensatieregeling kosten eHerkenning is een vergoeding voor de aanschafkosten van het Belastingdienst EH3 inlogmiddel. Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften, kunnen gebruikmaken van de regeling. Ook jouw leverancier van eHerkenning kan jou informeren over de compensatie. Heeft UWV een compensatieregeling voor werkgevers die eHerkenning eerst alleen voor UWV hebben aangeschaft? UWV heeft geen compensatieregeling voor de aanschafkosten van eHerkenning. Ook niet Lees meer

Subsidie voor studiekosten (STAP)

2022-01-05T15:24:22+00:00 5 januari, 2022|

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Aftrekbare scholingsuitgaven die je in 2021 betaalt, mag je nog aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting 2021. Scholingsuitgaven die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Scholingsuitgaven De aftrek van scholingsuitgaven is afgeschaft. Dat zijn uitgaven wegens het volgen Lees meer

Belangrijke wetswijzigingen per 1 januari 2022

2022-01-05T15:14:11+00:00 5 januari, 2022|

Het nieuwe jaar brengt een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten met zich mee. In dit overzicht vind je de belangrijkste wijzigingen. Daling zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek voor mensen die tenminste 1.225 uren werken in hun eenmanszaak, maatschap of VOF is per 1 januari 2022 gedaald naar € 6.310. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting. Meer winst Lees meer

Fiscale maatregelen regeerakkoord

2021-12-21T13:28:57+00:00 21 december, 2021|

De (nieuwe) belastingplannen uit het regeerakkoord van kabinet Rutte IV zijn bekend. De belangrijkste fiscale maatregelen zetten we op een rij. Vanaf 2022 Afschaffing verhuurdersheffing; Excessief lenen grens gaat van € 500.000 euro naar € 700.000 euro; Eerste stappen worden gezet voor de afschaffing van het toeslagenstelsel en de hervorming van het belastingstelsel; Evaluatie Bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). In deze kabinetsperiode wordt in samenhang met de evaluatie van de BOR die Lees meer

Ga naar de bovenkant