Tot 01.01.2022 nog aftrek studiekosten

2021-10-01T13:06:48+00:00 1 oktober, 2021|

Per 1 januari 2022 wordt de persoonsgebonden fiscale aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven afgeschaft. In plaats van de fiscale aftrek komt de subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid die wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Voor wie is dit STAP-budget? Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar. Met deze subsidie kan men een opleiding, training of cursus volgen. Als Lees meer

Prinsjesdag 2021

2021-09-28T13:43:15+00:00 28 september, 2021|

Op 21 september was het Prinsjesdag. Vanwege de demissionaire status van ons kabinet is er dit jaar niet heel veel nieuws onder de zon. Grote beleidswijzigingen worden overgelaten aan een volgend kabinet. Er wordt wel extra geld uitgetrokken voor het klimaat, de woningmarkt en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Tijdens de algemene beschouwingen is daarbij nog een extra investering bijgekomen voor de woningmarkt, de energierekening, veiligheid en lerarensalarissen. Zoals Lees meer

Dien tijdig verzoek in voor definitieve berekening NOW 1.0

2021-08-26T12:18:54+00:00 26 augustus, 2021|

Als u over de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020) een voorschot NOW-subsidie hebt ontvangen, moet u uiterlijk 31 oktober 2021 bij het UWV een verzoek indienen voor de definitieve berekening van de NOW-subsidie over deze periode. Daarvoor kunt u gebruikmaken van een speciaal formulier (now.uwv.nl/ now-vaststelling-1). Nu lijkt de datum van 31 oktober a.s. mogelijk nog ver weg, maar besef u dat u de nodige documenten moet Lees meer

Deadline nadert voor aanvraag subsidieregeling praktijkleren

2021-08-26T12:40:05+00:00 26 augustus, 2021|

Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk of werkleer- plaatsen aangeboden? U kunt dan een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk of werk- leerplaats aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Subsidieregeling praktijkleren www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ subsidieregeling-praktijkleren Deze Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd Lees meer

Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020

2021-08-26T12:47:12+00:00 26 augustus, 2021|

Uiterlijk eind juli heeft u de definitieve beschikkingen Lage- Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de correcties op de voorlopige beschikkingen die vóór 1 mei jl. zijn doorgegeven, goed verwerkt? Zijn alle kwalificerende werknemers meegenomen in de beschikking of zitten er fouten in de berekening? Lees meer

Tijdig versoberde NOW 4.0 subsidie aanvragen

2021-08-26T12:50:51+00:00 26 augustus, 2021|

Tot en met 30 september 2021 kunt u nog NOW 4.0-subsidie aanvragen voor de periode juli tot en met september 2021. Dit is de zesde en laatste aanvraagperiode. In de vorige nieuwsbrief informeer- den we u over enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van eerdere aanvraagperiodes. Zo is de referentie- maand voor NOW 4.0 februari 2021 geworden in plaats van juni 2020 en hoeft u vanaf NOW 3.0 de eventueel Lees meer

Laat tijdig TVL subsidie Q1 2021 vaststellen

2021-08-26T12:56:28+00:00 26 augustus, 2021|

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval hebt u inmiddels een mailbericht van de RVO ontvangen met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te laten stellen. Daartoe dient u een vaststellings- formulier in, waarin u de werkelijke omzet in het eerste kwartaal aangeeft. Dit formulier heeft de RVO al grotendeels ingevuld met behulp van gegevens van de Lees meer

Einde bijzonder uitstel van betaling in zicht

2021-08-26T13:24:11+00:00 26 augustus, 2021|

Hebt u betalingsproblemen als gevolg van de voortdurende coronacrisis? Weet dan dat u nog tot 1 oktober 2021 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het uitstel kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen. Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel Lees meer

Gebruikelijk loon mag toch lager zijn dan het minimumloon

2021-08-26T10:06:01+00:00 26 augustus, 2021|

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een formule. De exacte berekening kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/wps/ wcm/connect/nl/coronavirus/ content/verlaging-gebruikelijk-loon De Belastingdienst nam tot Lees meer

Versoepeling kleine ondernemers regeling (KOR)

2021-10-13T14:31:17+00:00 27 juli, 2021|

Wanneer je als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 hebt, dan kun je de kleineondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting toepassen zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten. Terugwerkende kracht Het ministerie van Financiën heeft besloten dat btw-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal € 1.800 en de KOR willen toepassen hiervan geen melding Lees meer

Ga naar de bovenkant