TVL tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

2021-07-20T08:53:47+00:00 20 juli, 2021|

Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu hier aanvragen. TVL Via de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan jouw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. Lees meer

Verlenging kredietregelingen corona

2021-07-20T08:11:51+00:00 20 juli, 2021|

Drie kredietregelingen die vanwege corona zijn bedacht worden verlengd tot 31 december van dit jaar. De regelingen worden ook uitgebreid voor wat betreft het doel waarvoor ze aangewend mogen worden. Welke regelingen? De regelingen waar het om gaat zijn de KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (tot € 1,5 miljoen) en GO-C (tot € 150 miljoen). De genoemde regelingen zijn tot nu toe vooral ingezet om bedrijven in staat Lees meer

Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

2021-07-06T10:29:45+00:00 6 juli, 2021|

Als ondernemer krijg je in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data van de noodmaatregelen door de coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, met één uitzondering. Uitzondering Wanneer je als ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend Lees meer

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mogelijk

2021-06-25T11:04:34+00:00 25 juni, 2021|

Je kunt met jouw werknemers een vaste onbelaste vergoeding afspreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers hebben de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon geleid. Het kabinet wil voorkomen dat die verandering meebrengt dat je de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Geen fiscale gevolgen Het kabinet heeft daarom geregeld dat Lees meer

Loketten voor aanvraag zorgbonus open!

2021-07-27T07:16:53+00:00 25 juni, 2021|

De aanvraagloketten voor de zorgbonus 2021 zijn vanaf 15 juni geopend. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen. Voorwaarden bonus De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bonus zijn: De zorgprofessional heeft in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee Lees meer

Vraag subsidieregeling evenementen op tijd aan!

2021-06-25T10:38:30+00:00 25 juni, 2021|

Organisatoren die een evenement hebben moeten annuleren als gevolg van een evenementenverbod, kunnen subsidie aanvragen dat de kosten voor het organiseren van het evenement dekt. De Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 is erop gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht is. Lees wanneer je in aanmerking komt en hoe je de subsidieregeling evenementen kunt aanvragen. Wanneer kom ik in Lees meer

TVL voor starters open vanaf 31 mei

2021-06-01T08:08:12+00:00 1 juni, 2021|

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hieronder lees je meer over de voorwaarden. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies hadden Lees meer

Belangrijkste wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

2021-06-07T10:14:39+00:00 1 juni, 2021|

Ruimere referentieperiode Tijdens de openstelling TVL Q1 2021 hadden ondernemers om verschillende redenen geen of weinig omzet in het referentiekwartaal, waardoor ze minder of geen TVL ontvingen. Dat had grote gevolgen voor deze mensen. Hierover is uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. 14 mei is er een motie aangenomen: TVL Q2 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. Je kunt kiezen of je Q2 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 Lees meer

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang vanaf 15 mei

2021-05-11T10:24:41+00:00 11 mei, 2021|

Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen: de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Wat houdt de TTKZO in? De TTKZO is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die ouders doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren. Doorbetaling kinderopvang Tijdens Lees meer

Aanvraagloket NOW 3.3 eerder open

2021-05-11T08:52:39+00:00 11 mei, 2021|

Eerder dan gepland is het aanvraagloket voor de NOW 3.3 geopend bij het UWV. Je kunt als ondernemer tot en met 30 juni loonsteun aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021. Door deze vervroeging kun je als werkgever nog voor de salarisbetaling van mei het eerste voorschot ontvangen, stelt het UWV. Voorwaarden De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies Lees meer

Ga naar de bovenkant