Kabinet stopt met algemene coronasteunregelingen

2021-09-14T08:46:53+00:00 31 augustus, 2021|

Het demissionaire kabinet stopt op 1 oktober definitief met de coronasteunregelingen NOW (voor loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen.  De regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen worden in oktober niet verlengd. ‘De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag’, schrijft het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

TVL Q3 eind augustus open, dit moet je weten

2021-08-18T08:54:21+00:00 18 augustus, 2021|

Vanaf 31 augustus kun je als ondernemer de TVL Q3 2021 aanvragen. De regeling staat 8 weken open. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Deze lees je hier. Opening TVL Q3 TVL Q3 2021 opent op 31 augustus om 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Als ondernemer kun je een aanvraag doen bij: een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per Lees meer

Aanvraag NOW 4 (zesde aanvraagperiode)

2021-08-03T08:02:15+00:00 3 augustus, 2021|

Vanaf 26 juli is het NOW-loket voor de zesde aanvraagperiode bij UWV geopend. Als ondernemer kun je tot en met 30 september loonsteun aanvragen voor de maanden juli, augustus en september 2021. Met de simulatietool ga je na of je recht hebt op de NOW 4 (zesde aanvraagperiode). Wijziging Het maximale omzetverlies waarover subsidie wordt verstrekt is 80%. In eerdere tranches was dit 100%. Het subsidiepercentage blijft 85%. De referentiemaand Lees meer

TVL tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

2021-10-13T15:12:45+00:00 20 juli, 2021|

Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu hier aanvragen. TVL Via de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan jouw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. Lees meer

Verlenging kredietregelingen corona

2021-07-20T08:11:51+00:00 20 juli, 2021|

Drie kredietregelingen die vanwege corona zijn bedacht worden verlengd tot 31 december van dit jaar. De regelingen worden ook uitgebreid voor wat betreft het doel waarvoor ze aangewend mogen worden. Welke regelingen? De regelingen waar het om gaat zijn de KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (tot € 1,5 miljoen) en GO-C (tot € 150 miljoen). De genoemde regelingen zijn tot nu toe vooral ingezet om bedrijven in staat Lees meer

Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

2021-10-13T14:54:15+00:00 6 juli, 2021|

Als ondernemer krijg je in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data van de noodmaatregelen door de coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, met één uitzondering. Uitzondering Wanneer je als ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend Lees meer

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mogelijk

2021-10-13T15:06:52+00:00 25 juni, 2021|

Je kunt met jouw werknemers een vaste onbelaste vergoeding afspreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers hebben de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon geleid. Het kabinet wil voorkomen dat die verandering meebrengt dat je de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Geen fiscale gevolgen Het kabinet heeft daarom geregeld dat Lees meer

Loketten voor aanvraag zorgbonus open!

2021-10-13T15:06:21+00:00 25 juni, 2021|

De aanvraagloketten voor de zorgbonus 2021 zijn vanaf 15 juni geopend. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen. Voorwaarden bonus De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bonus zijn: De zorgprofessional heeft in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan Lees meer

Vraag subsidieregeling evenementen op tijd aan!

2021-10-14T07:51:58+00:00 25 juni, 2021|

Organisatoren die een evenement hebben moeten annuleren als gevolg van een evenementenverbod, kunnen subsidie aanvragen dat de kosten voor het organiseren van het evenement dekt. De Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 is erop gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht is. Lees wanneer je in aanmerking komt en hoe je de subsidieregeling evenementen kunt aanvragen. Wanneer kom ik in Lees meer

TVL voor starters open vanaf 31 mei

2021-10-14T07:51:11+00:00 1 juni, 2021|

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hieronder lees je meer over de voorwaarden. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies hadden Lees meer

Ga naar de bovenkant