Uw BV mag de aan haar in rekening gebrachte btw in beginsel verrekenen. Hiervoor moet de BV zelf wel met btw belaste prestaties verrichten. Dit kan bij een holding soms problemen opleveren. Waar moet u op letten?

Rechtspraak
In een recente zaak voor het Hof van Justitie, 12.01.2017 (EU:C:2017:7) , gaat het om een Hongaarse holding die niet alleen zelf elektriciteitscentrales verhuurt, maar ook belangen houdt in diverse (Hongaarse) ondernemingen.

Voor deze ondernemingen maakt de holding kosten. Het gaat hierbij om juridische diensten, bedrijfsbeheer en public relations. Deze kosten worden door de holding niet doorbelast aan de dochterondernemingen. Ook ontvangt de holding geen managementvergoeding voor haar werkzaamheden. De inkomsten van de holding bestaan louter uit dividenden uit de dochtermaatschappijen.

De vraag is of de holding de btw op de gemaakte kosten mag verrekenen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de holding btw-belaste prestaties verricht. Er moeten economische activiteiten plaatsvinden.

Moeiende holding-BV
Hierbij wordt in de regel eerst gekeken of de holding-BV zich voldoende bemoeit met zijn dochteronderneming. De holding-BV zal zich actief met het beheer en het management van de dochterondernemingen moeten bemoeien. Het enkel houden van een aandelenbelang hierin, is onvoldoende.

Daarnaast kan de holding-BV economische activiteiten verrichten als de gemaakte kosten worden doorbelast aan de dochter-BV’s. Alleen dan mag de btw op deze kosten door de holding-BV worden verrekend.

Wat zegt de Europese rechter?
Het Europees Hof van Justitie concludeert dat er in deze situatie geen verrekening van de btw mogelijk is, omdat de holding aan haar dochtermaatschappijen noch de prijs van de geleverde diensten, noch de btw daarover in rekening heeft gebracht. Zij heeft kosteloos deze diensten ingekocht en verleend aan de dochterondernemingen. Ook voor haar management ontvangt de holding geen (met btw belaste) vergoeding. Hierdoor is er bij de holding geen economische activiteit voor de btw waarmee de gemaakte kosten verband houden en kan de voordruk op deze kosten niet worden verrekend.

Let op bij een holding|
Allereerst is het goed om nog eens stil te staan bij de btw-positie van uw holding-BV. Te vaak wordt er in de praktijk van uitgegaan dat de btw op gemaakte kosten gewoon kan worden verrekend.
Let op. Zonder economische activiteit binnen de holding-BV is dit echter niet mogelijk.

Hiervoor moet oftewel de holding-BV zelf een onderneming runnen, dan wel moet zij actief betrokken zijn bij het beheer en management van de dochter-BV’s. Hiervoor moet de holding-BV dan ook een met btw belaste vergoeding krijgen.
Let op. Het is dus noodzakelijk dat u voor deze managementdiensten een factuur met btw stuurt aan uw werk-BV(‘s).

Verder moeten kosten die door de holding-BV worden gemaakt, maar die (ook) betrekking hebben op de dochter-BV, worden doorbelast. Dit is uiteraard niet noodzakelijk als deze kosten verdisconteerd zijn in de managementvergoeding.