Voor het privégebruik van uw auto van de zaak moet er ook een btw-correctie plaatsvinden. Hoe werkt dat precies?

Forfaitaire correctie
Als u uw auto van de zaak zowel zakelijk als privé gebruikt, dan betaalt u hiervoor een bijtelling. Ook voor de btw moet er een correctie plaatsvinden. Bij uw BV is immers alleen zakelijke btw verrekenbaar. De btw die ziet op privégebruik van de auto, is dus niet aftrekbaar. In beginsel moet u een btw-correctie aangeven van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Als uw auto dus een cataloguswaarde heeft van € 40.000, bedraagt de jaarlijkse btw-correctie € 1.080.
Als deze correctie niet is verwerkt in de laatste btw-aangifte van 2019, moet deze worden aangegeven met een suppletieaangifte. Een verschil van minder dan € 1.000 mag in de eerstvolgende btw-aangifte.

Er zijn manieren om deze correctie te beperken. Allereerst geldt er een percentage van 1,5% voor auto’s die uw BV al vijf jaar in bezit heeft. De btw op de aanschaf wordt dan geacht verrekend te zijn, waardoor het percentage daalt. U mag ook 1,5% toepassen als er bij de aankoop geen btw is verrekend (bijv. bij een margeauto).

Werkelijk gebruik.
Het is altijd mogelijk om aan te tonen dat de correctie op basis van het forfait te hoog is. Hiervoor moet u inzicht hebben in het totaalaantal gereden kilometers, het aantal zakelijke kilometers en de jaarlijkse kosten voor de auto waarop btw is verrekend. Tel bij deze laatste post ook 20% van de btw op de aanschaf mee in de eerste vijf jaar. Een sluitende kilometeradministratie (zoals voor de bijtelling) is hier niet vereist. Het aantal verreden kilometers kan bepaald worden aan de hand van de kilometerstanden. Uw zakelijke kilometers kunt u afleiden uit uw agenda. Woon-werkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.