Mensen die een brief van de Belastingdienst hebben ontvangen waarin staat dat over 2015 geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te worden gedaan, moeten even checken of dit ook echt klopt. Het kan zijn dat de fiscus deze brief ten onrechte heeft verstuurd.
Dat meldt de Belastingdienst op haar website.

een aantal gevallen is de brief waarin staat dat over 2015 geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te worden gedaan onterecht verstuurd. Als blijkt dat er toch belasting betaald moet worden, ontvangen de betreffende personen alsnog bericht van de fiscus dat zij aangifte inkomstenbelasting 2015 moeten doen. Vanaf 1 maart kan er aangifte worden gedaan.

Buitenlands belastingplichtigen kunnen vanaf 18 april via Mijn Belastingdienst zien of ze geld moeten betalen of terugkrijgen. Dit in tegenstelling tot de datum die in de brief staat.