De heffing in box 3 gaat met ingang van 1 januari 2017 veranderen. Voor sommigen gaat het tarief omlaag, voor anderen juist verder omhoog. Zaak dus om u tijdig te oriënteren en zo nodig stappen te zetten om goed voor te sorteren.

Box 3 vanaf 2017
Voorgesteld wordt om per schijf een effectief box 3-tarief te heffen waarbij alleen in de eerste schijf een vrijstelling gaat gelden van € 25.000,- per partner.

Schijf Box 3-vermogen     Effectief box 3-tarief
1e 0 – € 100.000,-     0,87%
2e € 100.000,- – € 1 mln     1,41%
3e > € 1 mln     1,65%

Binnen familie lage schijven benutten
Door vermogen over te hevelen binnen de familie kan eenvoudig worden bespaard op box 3. Dit kan worden bereikt door vermogen van de ouder(s) bij de kinderen slim te spreiden over lagere box 3-schijven. Voor ieder lid van de familie (ouder dan 18 jaar) geldt namelijk het bovenstaande gestaffelde box 3-schijfsysteem.

Schenkingen
Familievermogen kan door middel van schenkingen worden overgeheveld, zowel in geld als op papier. Gezien de huidige lage rentestand is het geen gekke gedachte om binnen de eerste schijf van 10% schenkbelasting alvast te schenken aan de kinderen, waardoor grotere bedragen aan vermogen kunnen worden overgeheveld. Deze tariefschijf loopt per kind tot € 127.207,- inclusief € 5.304,- kindvrijstelling.

Vordering op BV creëren
Als uw kinderen eigenaar zijn van een BV, kunt u ook overwegen om uw box 3-geld te lenen aan de (holding-)BV van uw kinderen en u door de BV tevens een zogeheten ‘soortaandeel’ te laten uitreiken. Daarmee versleept u vermogen van box 3 naar box 1 omdat u met het soortaandeel in box 2 komt. De lening komt dan in de tbs-regeling (box 1).

Rente
Bij kortlopende leningen zou de BV fiscaal kunnen volstaan met het doorgeven van de spaarrente met iets erop. In box 1 is deze rente bij u belast onder aftrek van de tbs-vrijstelling van 12%. Hierdoor en door de lage rente levert het verslepen van vermogen vanuit box 3 naar box 1 voor u geld op omdat er belasting wordt bespaard in box 3.