Vooruitlopend op een nieuwe regeling wordt de boete voor betaalverzuim van motorrijtuigenbelasting tijdelijk verlaagd.
Vanaf 2014 bedroeg de boete bij een tweede of volgend betalingsverzuim 3%. Dit is nu verlaagd naar 1% van het wettelijk maximum van art. 67c AWR.
Aangezien Hof Arnhem-Leeuwarden op 7 juni 2016, V-N 2016/44.4, oordeelde dat de boete niet in evenredige verhouding stond tot de ernst van de verwijtbare gedraging, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten het beleid aan te passen.
Het besluit trad 10 september jl. in werking en met terugwerkende kracht tot en met 1 september 2016. De uitspraak heeft inmiddels navolging gevonden in een aantal andere gevallen die op die datum nog niet onherroepelijk vaststonden.