Bitcoins zijn volop in de actualiteit. Zeker door de koersexplosies. Wat speelt er bij de aangifte inkomstenbelasting, die u binnenkort moet gaan doen, bij het opgeven van bitcoins en andere soortgelijke cryptocurrencies?

Cryptocurrencies
Uw bezit aan bitcoins (en andere cryptocurrencies, zoals de Ethereum en de Litecoin) moet u in uw aangifte inkomstenbelasting in box 3 verantwoorden als ‘overige bezittingen’.
Natuurlijk bestaat er wel recht op de gebruikelijke vrijstelling in box 3 van € 25.000,- per persoon (in 2018: € 30.000,- per persoon), maar voor de rest is het ‘gewoon braaf aftikken’!

Afhankelijk van de omvang van het vermogen ligt het tarief tussen de 0,86 en 1,61%. In plaats van het ‘oude vertrouwde’ forfaitaire rendement van 4% geldt er per 1 januari 2017 een gedifferentieerd forfaitair rendement. Hierover betaalt u 30% belasting. Deze regeling ziet er voor het jaar 2017 als volgt uit:

Schijf Vermogen in box 3 Forfaitair rendement
0 € 25.000,- (p.p.) heffingsvrij 0%
1 vermogen € 25.000,- tot € 100.000,- 2,87%
2 vermogen € 100.000,- tot € 1.000.000,- 4,60%
3 vermogen boven € 1.000.000,- 5,39%

Er bestaat een bijzondere vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten. Denk aan cadeaubonnen en elektronisch geld. Deze vrijstelling bedraagt € 522,- per persoon, voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag (€ 1.044,-). Zeker is het niet, maar het is goed verdedigbaar dat ook cryptocurrencies in deze (bescheiden) vrijstelling delen.

Peildatum
In uw aangifte inkomstenbelasting moet de waarde van de in het bezit zijnde cryptocurrencies aangegeven worden op basis van de koers op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet (de peildatum).

  • In uw komende aangifte inkomstenbelasting is dat dus de koers op 1 januari 2017. En die bedroeg toen ongeveer € 900,-. Wie pas voor het eerst in 2017 cryptocurrencies heeft gekocht, hoeft deze dus niet in zijn belastingaangifte over 2017 op te geven.
  • Crasht de bitcoin in de loop van 2018, dan tikt u inkomstenbelasting af op basis van de koers van 1 januari 2018.