De bijstandsregeling voor ondernemers met financiële problemen wordt gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) op een aantal punten aangepast.

Met de aanpassingen van de Bbz wordt de regeling eenvoudiger voor de ondernemer die hier een beroep op doet en voor gemeenten die de regeling uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. De aparte regeling, waarmee de ondernemer van 55 jaar en ouder zijn niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd kan voortzetten, wordt daarom vanaf 1 januari 2020 afgebouwd.

Andere aanpassingen zijn:

  • ondernemers in de binnenvaart die een beroep doen op de Bbz, moeten een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen;
  • ondernemers kunnen niet meer met terugwerkende kracht bijstand aanvragen.

De aanpassingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruikmaken van de Bbz-regeling.
De aanpassingen van de Bbz staan in een algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Van Ark (SZW). De ministerraad heeft hier, op vrijdag 24 mei, mee ingestemd. De algemene maatregel van bestuur wordt nu eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State.