De WOZ-beschikkingen ploffen deze weken weer op de digitale deurmat. Veel belastingen zijn gebaseerd op deze WOZ-waarde. Het loont dus om kritisch te kijken naar deze waarde.
In de beschikking voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) maakt de gemeente een schatting van de waarde van woningen en bedrijfspanden op een bepaalde datum. Voor de WOZ-beschikkingen van dit jaar is de peildatum 1 januari 2019. De kans is groot dat de waarde hoger ligt dan vorig jaar. WOZ-toezichthouder de Waarderingskamer voorspelde eerder een gemiddelde stijging van 8 tot 10% voor de WOZ-waarde van woningen.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand

De WOZ-waarde werkt door in een reeks lokale belastingen. Zo is de onroerendezaakbelasting (OZB) een percentage van de WOZ-waarde. Dat geldt ook voor de waterschapsheffing die waterschappen innen. Voor het bepalen van de WOZ-waarde van woningen kijkt de gemeente naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. Bij bedrijfspanden hanteert de taxateur vaak de zogeheten huurwaardekapitalisatiemethode. Daarbij wordt de geschatte huurwaarde vermenigvuldigd met een ‘kapitalisatiefactor’. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de WOZ-waarde kunnen bezwaar maken binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking.