Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Bijzonder uitstel van betaling

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden. Wanneer u contact met ons opneemt, sturen wij voor u een brief aan de Belastingdienst. In de brief vragen wij voor u om uitstel van betaling en leggen wij uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.
Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. En een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen.
Wat u precies moet doen, leest u onderaan dit nieuwsbericht bij ‘Uitstel van betaling aanvragen’.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.

Wanneer u dit zelf wil doen, volgt u onderstaande stappen. Wij kunnen dit uiteraard ook voor u verzorgen, neem dan contact met ons op.
Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

Uitstel van betaling aanvragen

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

Pas nadat u een aanslag hebt ontvangen. Voor de omzetbelasting en loonbelasting geldt dat er pas een aanslag komt als je na het verstrijken van de termijn niet hebt betaald. Pas daarna kan je hiervoor uitstel van betaling aanvragen. Voor de over februari te betalen loonheffingen en omzetbelasting kunnen we op dit moment dus nog niks doen. Daarvoor worden pas aanslagen opgelegd na 31 maart.
Voor aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is dat anders. Daarvoor wordt altijd een aanslag opgelegd en meestal geldt daarvoor een betalingstermijn van zes weken gerekend vanaf de dagtekening van de aanslag. Zodra daarvoor een aanslag is opgelegd, kan uitstel van betaling worden aangevraagd.

Voorwaarden bij uitstel langer dan drie maanden

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. U kunt de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het Ministerie van Financiën onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft over het bovenstaande of over uw specifieke situatie. Margreet Claassen adviseert en helpt u graag. Zij is per mail bereikbaar via m.claassen@sedl.nl of telefonisch 0317-413281.