Vanaf 1 juli 2016 kan de motorrijtuigenbelasting niet meer per jaar worden betaald, maar alleen nog per maand of per tijdvak van drie maanden.

Met ingang van 1 juli 2016 kan de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s, motoren of autobussen op twee verschillende manieren worden betaald:

  1. Automatische incasso per maand
  2. Per acceptgiro per tijdvak van 3 maanden

Per maand betalen met automatische incasso
Per maand betalen kan alleen via een automatische incasso. De Belastingdienst schrijft de motorrijtuigenbelasting dan rond de 28e van iedere maand automatisch af. Deze automatische incasso gaat pas in na afloop van de periode waarvoor al is betaald.

Per drie maanden betalen met acceptgiro
De datum waarop het tijdvak van drie maanden begint, hangt af van het moment waarop het jaar afloopt waarvoor de belastingplichtige heeft betaald.

Vrachtauto
Voor een vrachtauto kan de motorrijtuigenbelasting alleen per drie maanden met een acceptgiro worden betaald.