Geldverstrekkers (zoals banken) bieden woningeigenaren de mogelijkheid een betaalpauze van rente en aflossing op hun hypotheek in te lassen. Dit is mogelijk wanneer zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

De schulden die sinds 1 januari 2013 onder de fiscale aflossingseis vallen, moeten aan allerlei voorwaarden worden voldaan om die woning als eigenwoningschuld aan te kunnen merken. Dat is van belang als je de rente op die schuld als eigenwoningrente in aftrek wil brengen op jouw inkomen in Box 1 (het belastbaar inkomen uit werk en woning). Bij dat soort leningen moet namelijk contractueel zijn vastgelegd dat de gehele schuld ten minste annuïtair wordt afgelost en dat dat ook nog eens in maximaal 360 maanden gebeurt.

Betaalpauze

Met jouw geldverstrekker kun je overeenkomen om een betaalpauze van rente en aflossing op jouw (hypotheek)schuld in acht te nemen. Dat kan als je tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Daarbij wordt dan uitgegaan van een pauze van maximaal twaalf maanden. Bij een geldverstrekker kun je denken aan banken, maar ook jouw familieleden of jouw eigen B.V.

Al sinds mei 2020 zijn de regels bekend waaraan je moet voldoen om toch gebruik te kunnen blijven maken van de renteaftrek. Deze regeling is het afgelopen jaar al verscheidene keren aangepast en verlengd. Onlangs is een volgende verlenging tot 1 juli 2021 aangekondigd.

Twee goedkeuringen i.v.m. corona

In de wet zijn bepalingen opgenomen op welke manier een aflossingsachterstand kan worden ingehaald. Goedgekeurd is dat ook op een andere manier de ontstane aflossingsachterstand kan worden ingehaald die door de overeengekomen betaalpauze is ontstaan.
Het gaat om twee goedkeuringen waaruit belastingplichtigen mogen kiezen, maar alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de woningeigenaar heeft tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2021 bij de geldverstrekker gemeld dat hij/zij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de coronacrisis;
  • de woningeigenaar en de geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 juli 2021 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
  • de betaalpauze heeft een looptijd van maximaal 12 maanden (deze eindigt dus uiterlijk 30 juni 2022).

Als de lening niet bij een officiële kredietverlener is afgesloten maar bijvoorbeeld bij de eigen BV, een familielid of een familiebank, dan gelden nog twee aanvullende voorwaarden. Indien je hier meer over wil weten dan kun je contact opnemen met Margreet Claassen en Mariëlle van Bentum via 0317 – 413281.