Belasting op Leidingwater (BoL) is een heffing die door de Rijksoverheid wordt opgelegd. De waterbedrijven brengen deze belasting in rekening over het geleverde drinkwater en dragen deze af aan de Belastingdienst. De overheid beoogt hiermee dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater.

Maximum

De hoogte van het tarief van deze belasting is afhankelijk van het aantal m3 dat een verbruiker afneemt. Per 1 januari 2015 wordt slechts leidingwaterbelasting geheven over de eerste 300 m3 per aansluiting, ook wel WOZ-object, per verbruiksperiode van 12 maanden. Niet in alle gevallen wordt echter op een juiste manier rekening gehouden met het heffingsmaximum van 300 m3. Dit kan ertoe leiden dat er te veel belasting op leidingwater bij jou in rekening wordt gebracht.

Het te veel in rekening gebrachte van de afgelopen vijf jaar kun je terugvragen bij het waterbedrijf. Bij sommige waterbedrijven kan dat via een link op de website en bij anderen gaat dit per brief. Wij kunnen je hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.