Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft in een besluit de al eerder aangekondigde goedkeuring voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Weekers acht de uitwerking dat een eerdere periode van renteaftrek waarin nog niet hoefde te worden afgelost (onder oud recht van vóór 2013 dan wel onder het overgangsrecht ten gevolge van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) de termijn waarbinnen de daaropvolgende schuld onder het nieuwe recht moet worden afgelost verkort, niet wenselijk.

Hij keurt goed dat de nieuwe eigenwoningschuld in 360 maanden mag worden afgelost, met dien verstande dat wel de renteaftrekperiode wordt verkort met de eerder genoten periode van aftrek.
De staatssecretaris heeft een drietal voorwaarden in het besluit opgenomen waaraan moet worden voldaan. Verder zullen na het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek de schulden deel uitmaken van de rendementsgrondslag in box 3. Het besluit treedt op 11 september 2013 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.