De wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2018 in werking. Deze wet introduceert als standaardstelsel de beperkte gemeenschap van goederen.

Het is nu zo dat mensen die trouwen alle bezittingen en schulden delen, ook als die voor het huwelijk zijn ontstaan. Als toekomstige echtelieden dat anders willen, moeten ze dat voor ze hun trouwen bij de notaris regelen. In de toekomst wordt dat omgedraaid. Vóórhuwelijks (privé)vermogen, erfenissen en giften blijven tot het privévermogen behoren. Partners die dat willen kunnen de samenstelling van de huwelijksgoederengemeenschap anders vormgeven door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of door een insluitingsclausule. Het wetsvoorstel over de beperking van de goederengemeenschap werd vorig jaar met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer ging daarna akkoord met de kleinst mogelijke meerderheid.