Zakelijke kosten zijn voor uw BV aftrekbaar van de winst. Er geldt echter een uitzondering voor gemengde kosten. Die zijn slechts beperkt aftrekbaar. Hoe kunt u het nadeel van deze aftrekbeperking tot een minimum beperken?

Bij gemengde kosten gaat het met name om de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie en congressen. Deze zijn beperkt aftrekbaar. U moet de begrippen breed opvatten. Zo vallen bijvoorbeeld ook relatiegeschenken onder het begrip ‘representatiekosten’.

Als BV mag u kiezen welke aftrekbeperking u toepast. Daarbij is het uiteraard van belang om de voor u meest voordelige te kiezen.

  • U kunt ervoor kiezen van alle gemengde kosten jaarlijks 26,5% niet in aftrek te brengen.
  • U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500,- niet in aftrek te brengen, of 0,4% van uw loonsom als dit hoger is. Het omslagpunt ligt hier bij € 1.125.000,- aan loonkosten. Alleen onder deze loonsom geldt dus het vaste bedrag van € 4.500,-.

Worden gemengde kosten als loon aangemerkt, dan zijn deze belast en betaalt de werknemer hierover loonbelasting. Loonkosten zijn niet in aftrek beperkt. Een niet-zakelijk etentje is dus voor 100% aftrekbaar, maar de werknemer betaalt hierover wel belasting.
Dit geldt naar onze mening ook als u op het etentje de werkkostenregeling toepast. In beginsel is dat etentje namelijk belast eindloon en moet u als werkgever 80% eindheffing betalen, met in 2015 een vrijstelling van 1,2% van de loonsom.