Om kosten te besparen met de werkkostenregeling moet de werkgever ervoor zorgen dat alle categorieën zoveel mogelijk benut zijn, waaronder de vrije ruimte. De vrije ruimte van de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 is in 2020 vergroot naar 3 procent.

Besparing eindejaarsuitkering
Zijn er bijvoorbeeld kosten te besparen op de eindejaarsuitkering? Stel dat elk jaar een vaste eindejaarsuitkering gebaseerd wordt op een percentage van het loon van de werknemers en deze eindejaarsuitkering wordt bruto betaald.

Door de eindejaarsuitkering deels netto uit te keren en gebruik te maken van de vrije ruimte, kan de werkgever kosten besparen. Het brutoloonbestanddeel wordt dan namelijk lager, waardoor de werkgever minder premies betaalt. Bijkomend voordeel voor werknemers is dat zij een deel van de uitkering nu netto ontvangen.

Reiskostenvergoeding optimaliseren
En is de reiskostenvergoeding fiscaal wel optimaal? Door deze regeling anders in te kleden, krijgen de werknemers in ruil voor een stukje brutoloon een extra netto reiskostenvergoeding.

Schriftelijk vastleggen
De gewijzigde afspraken tussen de werkgever en werknemers moet je nog wel schriftelijk vastleggen. Een werknemer moet namelijk afzien van een stukje brutovergoeding in ruil voor een stukje nettoloon. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld zijn pensioenopbouw of voor het doorwerken na het ontvangen van eventuele rechten op een WW-uitkering.