Vrijstellingen
Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De vrijstelling voor schenkingen aan de kinderen is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2019, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg.

Voor schenkingen aan uw kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kunt u dan gebruik maken van de algemene vrijstelling die voor 2020 is bepaald op € 2.208. Er geldt voor kleinkinderen wel een speciaal tarief als u meer schenkt dan de algemene vrijstelling.

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 26.457.

Bij aantoonbaar gebruik van de schenking voor een dure studie of een eigen woning, geldt eenmalig een verhoging vrijstelling van respectievelijk € 55.114 en € 103.643. Genoemde vrijstelling van € 103.643 ten behoeve van een eigen woning geldt ook voor schenkingen aan een willekeurige derde.

Tarieven
Schenkt u meer dan genoemde vrijstellingen aan uw kinderen, dat moeten zij belasting betalen over het meerdere boven € 5.515. Blijft het meerdere onder de € 126.723 dan is het tarief 10%. Daarboven is het tarief 20%.

Voor uw kleinkinderen bedraagt tot € 126.723 het tarief 18%, terwijl over het meerdere een tarief geldt van 36%. Voor schenkingen aan willekeurige derden boven de algemene vrijstelling zijn deze tarieven respectievelijk 30% en 40%.