De Belastingdienst berekende bij overlijdens op of na 1 januari 2017 geen belastingrente over de verschuldigde erfbelasting. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 geldt dit niet meer. Wat betekent dit inhoudelijk?

Achterstanden

De Belastingdienst had een achterstand op het verwerken en beoordelen van aangiften erfbelasting. Dit kwam door de overstap naar een ander automatiseringssysteem. Vanwege deze achterstand berekende de Belastingdienst bij overlijdens op of na 1 januari 2017 geen belastingrente over de verschuldigde erfbelasting.

De Belastingdienst heeft nu aangegeven dat het normale verwerkingsritme van de aangiften erfbelasting inmiddels is bereikt en de belastingrente weer ‘aan’ gaat. Dit betekent dat er weer 4% belastingrente wordt berekend over de verschuldigde erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021.
Er wordt geen belastingrente berekend voor overlijdens in de jaren 2017 tot en met 2020 als de aangifte erfbelasting in 2021 nog niet (definitief) is afgewikkeld.

Datum van overlijden

In het onderstaande overzicht is uiteengezet wanneer je wel of geen belastingrente verschuldigd bent over de te betalen erfbelasting. Bij overlijdens:

  • voor 2010, geen belastingrente;
  • van 2010 tot en met 2016, wel belastingrente;
  • van 2017 tot en met 2020, geen belastingrente;
  • vanaf 2021, wel belastingrente.

Voor het indienen van de aangifte erfbelasting geldt een termijn van acht maanden. Pas vanaf dat moment wordt er belastingrente geheven. De rente loopt door tot zes weken na dagtekening van de aanslag erfbelasting, maar niet over een langere periode dan 19 weken na ontvangst van de aangifte.

Belastingrente kan beperkt dan wel voorkomen worden door te verzoeken om een voorlopige aanslag erfbelasting. Over deze voorlopige aanslag ben je geen belastingrente verschuldigd, mits je deze binnen acht maanden na het overlijden aanvraagt.

Belastingrente verschuldigd

Of je wel of geen belastingrente verschuldigd bent, is afhankelijk van de betreffende situatie.

  • Situatie 1. Je bent geen belastingrente verschuldigd als je de aangifte binnen acht maanden na het overlijden indient en de aanslag conform de aangifte wordt opgelegd.
  • Situatie 2. Heb je de aangifte binnen acht maanden na het overlijden ingediend, maar wijkt de aanslag af van de ingediende aangifte, dan ben je belastingrente verschuldigd over het gehele bedrag op de aanslag.
  • Situatie 3. Mocht het niet lukken om binnen acht maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting in te dienen, dan kun je om uitstel vragen. Doordat je dan te laat bent met het indienen van de aangifte, ben je over het gehele bedrag op de aanslag belastingrente verschuldigd. Je bent alleen rente verschuldigd gedurende de maximale rentelooptijd.
  • Situatie 4. Dien je de aangifte pas acht maanden na het overlijden in, maar heb je een voorlopige aanslag aangevraagd, dan wordt bij het opleggen van de definitieve aanslag de voorlopige aanslag erfbelasting verrekend. Als er na deze verrekening nog een bedrag betaald moet worden, wordt er over deze bijbetaling belastingrente berekend. Krijg je geld terug na de verrekening, dan ontvang je belastingrente over dit bedrag.

> Doe hier de aangifte voor de erfbelasting

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de aangifte erfbelasting? Neem gerust contact op met Margreet Claassen of Mariëlle van Bentum via 0317- 413 821. Meer informatie over het doen van de belastingaangifte lees je hier.