Voorlopige aanslagen (VA) inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden op verzoek herzien. In gevallen waarin uitstel is verleend voor de indiening van de aangifte, beperkt het op tijd herzien van een voorlopige aanslag de verschuldigde belastingrente. Een wijzigingsverzoek van de voorlopige aanslag 2012 dat wordt ingediend voor 1 mei a.s. leidt namelijk niet tot berekening van belastingrente. Wordt het verzoek later ingediend, dan zal wel belastingrente worden berekend bij een te betalen bedrag. Leidt het verzoek tot een (aanvullende) teruggave, dan zal alleen in uitzonderingsgevallen belastingrente worden vergoed. Wij adviseren u daarom na te gaan of er nog een wijzigingsverzoek moeten worden ingediend voor 1 mei a.s.