Wie over 2016 te weinig BTW heeft aangegeven, moet dit corrigeren voor 1 april 2017. Dat meldt de Belastingdienst. Zo wordt belastingrente en mogelijk een boete voorkomen.
De correctie kan via een suppletie worden ingediend.

Boete
Als de verschuldigde BTW worden aangegeven en wordt betaald voor 1 april 2017 wordt een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde BTW over 2016.

BTW-bedrag minder dan € 1.000?
Is de teveel of te weinig opgegeven BTW minder dan € 1.000? Dan hoeft er geen suppletieformulier worden ingediend. Deze BTW mag verwerkt worden in de eerstvolgende BTW-aangifte.

Actie balansschulden omzetbelasting
Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.