De Belastingdienst Haaglanden schrijft in een brief aan BDO Westland dat een bonus onder de werkkostenregeling geen vergoeding is die onder de werkkostenregeling in het forfait kan worden ondergebracht. Tot dit besluit zou men zijn gekomen ‘na intern beraad,’ zo meldt BDO in de nieuwsbrief E-mail Lonen.

BDO laat weten dat: ‘De Belastingdienst Haaglanden letterlijk schrijft dat dit het standpunt is van ‘de Belastingdienst’. Daargelaten dat wij het standpunt inhoudelijk onjuist achten, verbaast ons dit ten zeerste. Diverse eenheden hebben eerder te kennen gegeven geen enkele moeite te hebben met het onderbrengen van (een deel van) een bonus in het forfait of te belasten met de eindheffing.’

Dit verhaal krijgt vast en zeker nog een staartje.