Na langdurig onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de knoop dan toch doorgehakt: “De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak”. In het onderstaand artikel bespreken we wat dit voor u betekent.

Op grond van deze beslissing van de AP moet de Belastingdienst zo spoedig mogelijk stoppen met het gebruik van de gegevens. De gestelde deadline zou 1 januari 2019 zijn. Gebeurt dit niet? Dan kan de AP handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes.

Onderbouwing besluit
Welke gedachte zit er achter dit besluit? Het BSN kan misbruikt worden voor (bijvoorbeeld) identiteitsfraude. Daarom geldt voor het verwerken van het BSN bijzondere bescherming: het mag alleen ter uitvoering van een wet of voor doelen zoals door de wet bepaald. Door het BSN onderdeel te laten zijn van het btw-nummer, wordt de zelfstandige deze bescherming onthouden. Als zelfstandige moet u uw btw-nummer – en daarmee uw BSN – steeds bekend maken. Deze praktijk acht de AP niet toelaatbaar.

Lijst van verwerkingen
Verder heeft de AP een lijst van verwerkingen opgesteld, waarvoor het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht is vóórdat men met verwerken begint. Een DPIA is een uitgebreid onderzoek naar de privacy risico’s van een specifieke verwerking en de mogelijkheden om die risico’s te beperken.
Voorbeelden van verwerkingen op de lijst zijn: grootschalig of systematisch heimelijk onderzoek (bijvoorbeeld door particuliere recherchebureaus) en het werken met zwarte lijsten die gedeeld worden. Deze verwerkingen mogen dus pas starten nadat een DPIA is verricht. Wilt u de volledige lijst van verwerkingen raadplegen, dan kunt u deze hier raadplegen.