De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt dat zij ondernemers een brief sturen, waarin zij aangeven dat deze ondernemers afgevoerd worden als BTW-ondernemer. Daarmee vervalt ook de aangifteplicht voor de omzetbelasting.
De reden hiervoor is dat deze ondernemers al minimaal 1 jaar nihilaangiften hebben ingediend. Als het niet de bedoeling is dat de ondernemer moet worden afgevoerd, dan moet voor 10 oktober worden gereageerd.