De Belastingdienst laat weten dat het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ beschikbaar is.
Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan ons door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan De Belastingdienst doorgeven. Doet u dit niet? Dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek. U doet dit met het formulier Opgaaf lening eigen woning. U hebt hiervoor een DigiD nodig.

Wie de gegevens niet op tijd doorgeeft, heeft voor dat jaar geen recht op hypotheekrenteaftrek. ‘Hebt u met andere mensen samen een lening afgesloten? Dan moeten alle leningnemers het formulier ondertekenen met DigiD,’ aldus de fiscus.
Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Neem gerust contact op met onze fiscale afdeling.