De Belastingdienst gaat voortaan brieven sturen aan stoppende ondernemers over de laatste BTW-aangifte, meldt de fiscus op het Forum Fiscaal Dienstverleners. De definitieve bevestiging van de uitschrijving als ondernemer voor de BTW volgt pas daarna.

De Belastingdienst stuurt de brief alleen aan ondernemers die zich uitschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De brief volgt direct nadat de KvK de uitschrijving heeft doorgegeven. In de brief wijst de Belastingdienst de stoppende ondernemer op het doen van de laatste BTW-aangifte. De laatste BTW-aangifte moet worden gedaan over het tijdvak waarin de onderneming is gestopt of overgedragen, ook als de ondernemer in dat aangiftetijdvak per saldo niets hoeft te betalen of ontvangt.