Ruimere referentieperiode

Tijdens de openstelling TVL Q1 2021 hadden ondernemers om verschillende redenen geen of weinig omzet in het referentiekwartaal, waardoor ze minder of geen TVL ontvingen. Dat had grote gevolgen voor deze mensen. Hierover is uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. 14 mei is er een motie aangenomen: TVL Q2 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. Je kunt kiezen of je Q2 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 2020. De aanvraag zelf verandert dus niet, je krijgt alleen een extra keuzemogelijkheid.

Openstelling Q2

Veel ondernemers zijn geholpen met de uitbreiding van de regeling en zullen een hogere vergoeding ontvangen. Maar het heeft ook een keerzijde, want het kost tijd om deze uitbreiding te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is nu hard aan de slag om de regeling aan te passen. Daarna is er nog goedkeuring nodig van de Europese Commissie in Brussel. Wij voeren alvast aanpassingen door in onze systemen, zodat direct na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant de regeling open kan. Door het besluit tot de flexibele referentieperiode gaat de TVL Q2 2021 waarschijnlijk pas in de tweede helft van juni open.

100% vergoeding

Sinds de start van de TVL is het subsidiepercentage elk kwartaal omhooggegaan. In het begin werd 50% van de vaste lasten vergoed, later werd het percentage afhankelijk van de omzet. In TVL Q1 2021 werd het voor alle aanvragers verhoogd naar 85%. Om zo veel mogelijk ondernemers in deze moeilijke tijd te helpen, vergoedt Rijksoverheid in het 2e kwartaal van 2021 100% van de berekende vaste lasten.

Wat stopt, wat is nieuw?

De aanvullende Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) worden niet verlengd in Q2. Het kabinet verwacht dat er meer mogelijk wordt in het tweede kwartaal. Daardoor biedt de TVL voldoende steun en zijn deze aanvullende subsidies niet opnieuw nodig. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. Hierbij geldt wel een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.

TVL telt niet meer mee als omzet

Veel ondernemers vonden het onrechtvaardig dat de ontvangen tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) bij de vaststelling van de NOW-subsidie meetelt als ‘omzet’. Om dit gevoel weg te nemen, heeft het demissionaire kabinet besloten de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor NOW 3 en NOW 4. Dit betekent dat werkgevers die NOW 3 en NOW 4 aanvragen of hebben aangevraagd, geen rekening meer hoeven te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.

Verhoging drempelbedragen

Een accountantscontrole is alleen nog noodzakelijk bij een definitieve vaststelling van de subsidie op € 125.000 of meer (dus niet ook als een voorschot is verleend van € 100.000 of meer). Een derdenverklaring is nodig bij een definitieve vaststelling van de subsidie op € 40.000 of meer (en niet bij een voorschot van € 20.000 of meer en een definitieve vaststelling op € 25.000 of meer).

Belangrijkste voorwaarden

  • Jouw bedrijf staat ingeschreven bij KvK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen. Zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
  • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020.
  • Jouw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij jouw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om jouw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Let op

Een onderneming die een TVL-subsidie van €125.000 of meer krijgt, heeft een accountantsproduct nodig. De verruiming van de TVL kan betekenen dat sommige bedrijven geen toegang meer hebben tot de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) subsidie. Wil je meer informatie over deze regeling, neem gerust contact op via 0317 – 413281.

Meer S+DL nieuws lees je hier.

.