Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de btw correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor auto’s met een “hoge” CO2-uitstoot geen beroep kan worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel. De hogere btw-heffing op het privégebruik van deze “niet-zuinige auto’s”, zoals die gold tot 1 juli 2011, is dus toch gerechtvaardigd.

In het besluit van 9 februari 2009 was goedgekeurd dat voor de btw correctie voor het privégebruik van de auto kon worden aangesloten bij de forfaitaire bijtelling voor de IB/LB. De btw correctie bedroeg dan 12% van de IB-bijtelling. Rechtbank Haarlem heeft op 1 juni 2011 geoordeeld dat voor auto’s met een hoge CO2-uitstoot mocht worden uitgegaan van de meest voordelige bijtellingscategorie (14%), dit op grond van het gelijkheidsbeginsel. Hof Amsterdam heeft deze uitspraak bekrachtigd. De Hoge Raad oordeelt nu echter dat berijders van een auto met lage CO2-uitstoot weliswaar worden bevoordeeld en dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, maar dat berijders van een auto met hoge CO2-uitstoot geen beroep mogen doen op de begunstigende regeling. De reden hiervoor is dat zeer kort na de uitspraak van Rechtbank Haarlem een wijziging van de regelgeving is aangekondigd en het besluit CPP2009/109M is ingetrokken.

De Belastingdienst heeft begin 2012 honderdduizenden bezwaarschriften ontvangen tegen de btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak. Op dit moment lopen over deze kwestie een aantal proefprocedures. Hierin komen alle argumenten tegen de btw-heffing over het privégebruik aan bod. Met dit arrest van vrijdag 12 april 2013 is echter een deel van de argumentatie weggevallen. Er blijven nog andere argumenten over, zodat belastingplichtigen op basis van de uitkomsten van de proefprocedures alsnog gelijk kunnen krijgen. Hiervoor moet men nog even geduld hebben.