Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 33% van de verkopen van MKB-ondernemingen er sprake is van een impuls, waardoor de onderneming onverwachts besluit te verkopen. De meest voorkomende en achterliggende oorzaken die genoemd worden voor deze impulsverkoop zijn:

  • onverwachte gezondheidsklachten bij de DGA
  • een conflict tussen de aandeelhouders
  • een onverwacht bod van een externe partij/concurrent
  • acute liquiditeitsproblemen
  • onvoorziene privésituaties
  • het verlies van een essentiële klant

Wanneer één van de bovenstaande motieven ten grondslag ligt aan een acute verkoop, blijkt dat de verkoper (en de onderneming) in veel gevallen feitelijk nog niet ‘verkoopklaar’ zijn. Dat is natuurlijk zonde en een gemiste kans! Door de urgentie wordt vergeten om advies in te winnen en goed na te denken over de strategische keuzes ten behoeve van de optimalisatie van de verkoop.

Wij adviseren u dit voor te zijn. Analyseer tijdig uw onderneming door een toekomstplan (exit-strategie) op te stellen, door de ogen van een potentiële koper naar uw onderneming te kijken en hier vervolgens tijdig op te schakelen.
Hierbij is het ook van belang om na te denken over mogelijke scenario’s ten aanzien van het soort koper. Zo geeft bijvoorbeeld 20% van de MKB-ondernemers aan dat er geen geschikte opvolger in huis aanwezig is.
Wanneer u de onderneming op termijn intern wilt overdragen, zorg dan dat u hier tijdig op anticipeert door tijdig een beoogd opvolger binnen te halen. Een ander denkbaar scenario is bijvoorbeeld verkoop aan private equity partijen of concurrenten.

Het is van groot belang dit proces al tijdig (zelfs jaren voor een beoogde verkoop) op te starten, om zo grotendeels voorbereid te zijn op situaties waarin een acute verkoop noodzakelijk of gewenst is.
Wij helpen u daar graag bij. Mocht u meer over dit onderwerp bedrijfsverkoop willen weten of hier eens vrijblijvend over willen sparren met een deskundige, aarzel niet om contact op te nemen met Toine van Veenendaal via: 0317-413281.