Indien u als directeur-grootaandeelhouder pensioen opbouwt in uw eigen BV, loopt u tegen klemmende fiscale regels aan. Pensioen bij een verzekeraar onderbrengen, is kostbaar. Is er nog een ander alternatief?

Voor- en nadelen pensioenvoorzieing BV
Een van de grote voordelen voor de DGA was altijd dat hij bij de eigen BV een pensioen mocht opbouwen. Omdat die opbouw onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar was en het geld dan toch gewoon in de BV kon blijven, was dat een prima idee, zo dacht men.
Het grote nadeel is echter dat er meestal een enorm gat bestaat tussen de fiscale pensioenvoorziening en het bedrag dat de BV echt nodig heeft om het pensioen uit te keren. Dit maakt het uitkeren van dividend vaak onmogelijk.
Bovendien heeft de ex-partner in geval van echtscheiding recht op afstorting bij een verzekeringsmaatschappij van het hele pensioenbedrag dat hem of (meestal) haar toekomt. Dat dit een enorme klap voor de BV kan opleveren, is duidelijk.

Voor- en nadelen banksparen
Een alternatief voor een pensioen in eigen beheer is het extern ondergebrachte pensioen. Maar afstorten kost geld en dat geld is men vervolgens voor ondernemingsdoeleinden kwijt. De reputatie van verzekeraars houdt niet altijd over en de in rekening gebrachte kosten zijn fors. Denk aan woekerpensioenen …
Sinds 2008 is het echter – ook voor de DGA – mogelijk om privé via banksparen een pensioen op te bouwen. Geen gedoe met dure polissen, maar heel simpel een geblokkeerde spaarrekening.
Is er sprake van een pensioentekort (en dat zal meestal wel zo zijn), dan is de inleg op deze spaarrekening voor u privé fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een mooie aftrekpost, zeker als u in de hoogste belastingschijf zit.
Gaat uw verzekeraar kopje-onder, dan bent u uw pensioengeld kwijt. Op uw bankspaarrekening is tot € 100.000,- het depositogarantiestelsel van DNB van toepassing. Open dus eventueel bij meerdere bankinstellingen zo’n rekening.

Banksparen doet u vanuit privé en dit betekent dus dat uw ‘goeie’ geld uit de BV-sfeer raakt. Dat is een nadeel en een voordeel.
Een nadeel omdat u er de onderneming niet langer meer mee kunt financieren. En een voordeel omdat uw geld niet meer in de risicodragende sfeer zit, maar lekker veilig (hopen we!) bij de bank. Dat biedt u de zekerheid dat uw pensioengeld er straks ook echt is.
Bedenk dat u met banksparen uw geld niet in ‘een grote pot gooit’. U blijft (binnen de bankspaarvoorwaarden) ‘baas in eigen buik’. Dat heeft ook een nadeel: als uw bankspaargeldpot op is, is het ook echt op.
U kunt echter bij ingang van de uitkeringen van uw spaarsaldo alsnog een echte lijfrente kopen. Voor als u ‘heel oud’ denkt te worden!

Een reeds bestaande en in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening kunt u wel afstorten bij een verzekeraar, maar niet overhevelen naar een bankspaarrekening.