De plannen voor een aanpassing van het stelsel van autobelastingen zijn afgelopen vrijdag uit de doeken gedaan in de Autobrief 2.0. Daarin schetst Staatssecretaris Wiebes van Financiën hoe het kabinet vanaf 2017 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst.
Met de Autobrief II geeft de staatssecretaris tevens een verdere invulling van de plannen van de totale herziening van het belastingstelsel. De verdere planning voor het stelsel van autobelastingen is om in het najaar te komen met een wetsvoorstel op basis van de Autobrief 2.0. De regelgeving zal dan in beginsel met ingang van 2017 van kracht worden, al wordt in 2016 een eerste aanpassing gemaakt voor hybride auto’s.

Alhoewel de voorstellen in de Autobrief 2.0 zeer concreet zijn, zal de staatssecretaris hierover de komende maanden discussiëren met de Kamer. De voorgestelde lijn lijkt echter wel duidelijk: alleen substantieel zuinigere auto’s worden fiscaal gestimuleerd, de hybride auto wordt steeds meer als gewone auto behandeld. Zoals aangegeven is het wetsvoorstel in het najaar 2015 aangekondigd. Hieronder geven wij u de voornaamste voorstellen van de staatssecretaris.

Het aantal bijtellingscategoriën wordt stapsgewijs verminderd van vier naar twee categorieën, een algemeen bijtellingspercentage en een laag bijtellingspercentage. De behandeling van hybride auto’s wordt stapsgewijs gelijk getrokken met die van reguliere auto’s. De bijtelling voor hybride auto’s gaat in 2016 al omhoog naar 15%, respectievelijk 21%.

  • Voor het algemene bijtellingspercentage in de inkomsten- en loonbelasting wordt voorgesteld om deze omlaag te brengen van 25% naar 22%.
  • De categorie laag bijtellingspercentage zal alleen nog maar voor vol-elektrische auto’s beschikbaar zijn. Het voorgestelde bijtellingspercentage is 4%, vanaf 2019 met een maximering van de catalogusprijs op € 50.000. Daarboven geldt dan – eveneens vanaf 2019 – 22% bijtelling.
  • Over eventueel overgangsrecht voor verhoging van de bijtelling voor hybride auto’s is in de brief niets genoemd. In een interview heeft de staatssecretaris evenwel aangegeven dat lopende leasecontracten mogen worden ‘uitgediend’ onder de huidige regeling. De eventuele voorwaarden waaronder lopende leasecontracten worden gerespecteerd zijn nog onbekend.

Vol-elektrische auto’s behouden hun vrijstelling in de MRB en in de BPM. Ook voor de MRB en de BPM wordt de behandeling van hybride auto’s stapsgewijs gelijk getrokken met die van reguliere auto’s.