Hilde Niezing

About Hilde Niezing

This author has not yet filled in any details.
So far Hilde Niezing has created 634 blog entries.

Commissaris toch geen btw ondernemer

2019-06-20T13:37:26+00:00 20 juni, 2019|

Op 13 juni 2019 heeft het Europese Hof geconcludeerd dat een lid van de raad van commissarissen van een stichting niet zelfstandig economische activiteiten verricht en daardoor niet kwalificeert als btw-ondernemer. Daardoor is het lid van de raad van commissarissen geen btw verschuldigd over ontvangen vergoedingen. Dit arrest wijkt af van de huidige Nederlandse praktijk waar tot op heden een commissaris wel btw plichtig was. Het betreft een Nederlandse Lees meer

Vanaf juni kan er weer Subsidie Praktijkleren worden aangevraagd!

2019-06-20T13:36:13+00:00 20 juni, 2019|

De aanvraag van de subsidie kan met ingang van de maand juni via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) digitaal worden ingediend, na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Dit dient echter te gebeuren in de periode van 2 juni tot en met uiterlijk 16 september 2019 (17.00 uur). Om de aanvraag in te kunnen dienen heeft de werkgever een E-herkenningsmiddel nodig. Met een Lees meer

KvK mag misbruik gegevens handelsregister aanpakken

2019-06-20T09:07:11+00:00 20 juni, 2019|

De Tweede Kamer heeft ingestemd met aanpassing van de handelsregisterwet. De Kamer van Koophandel krijgt daardoor meer mogelijkheden om de handel in bedrijfsinformatie via commerciële leveranciers van krediet- en bedrijfsinformatie te beïnvloeden. Bij grootschalig ‘leegmelken’ van de databank kan de KvK voortaan ingrijpen door naar de rechter te stappen. De KvK verdient zelf geld aan het doorverkopen van handelsregisterdata. Bijna een derde van de omzet van de KvK is afkomstig van Lees meer

Voldoe jij al aan de Informatieplicht? 1 juli nadert snel!

2019-06-20T08:55:11+00:00 20 juni, 2019|

Graag delen wij onderstaand nieuwsbericht met u van onze relatie Smartdodos uit Utrecht. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken zijn sinds zo’n 25 jaar verplicht om energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen te treffen. Per 1 juli moet je ook rapporteren wélke maatregelen zijn genomen: de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Energiebesparing versnellen Met deze informatieplicht willen het bedrijfsleven en de Lees meer

Boeteregels AVG aangepast!

2019-06-06T07:03:55+00:00 6 juni, 2019|

Indien uw onderneming niet voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), riskeert u een boete oplopend tot maar liefst 20 miljoen euro. Voor grote ondernemingen geldt zelfs een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, als dat een hoger bedrag is. De AVG is van toepassing op organisaties die persoonsgegevens verwerken van bijvoorbeeld personeel, sollicitanten, klanten of websitebezoekers. Per 25 mei 2018 moeten deze organisaties aan kunnen tonen dat Lees meer

Studiekostenregeling verlengt t/m 31 december 2020

2019-06-06T07:01:50+00:00 6 juni, 2019|

De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven blijft in 2020 nog bestaan. Dit staat in een brief van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde ‘STAP-budget’, dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. De introductie van deze regeling loopt wel Lees meer

Bijstandsregeling voor ondernemers wordt gewijzigd

2019-06-03T09:31:51+00:00 3 juni, 2019|

De bijstandsregeling voor ondernemers met financiële problemen wordt gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) op een aantal punten aangepast. Met de aanpassingen van de Bbz wordt de regeling eenvoudiger voor de ondernemer die hier een beroep op doet en voor gemeenten die de regeling uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. De Lees meer

Partneralimentatie wordt per 1 januari 2020 aangepast

2019-06-03T09:31:26+00:00 3 juni, 2019|

Het initiatiefvoorstel van Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen beperkt de alimentatieduur tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar. De wet bevat drie uitzonderingsbepalingen waardoor een langere termijn geldt: Maximaal 10 jaar voor alimentatiegerechtigden met een huwelijk langer dan 15 jaar en een leeftijd van hoogstens 10 jaar onder de AOW-leeftijd; 10 jaar voor alimentatiegerechtigden met een huwelijk langer dan 15 Lees meer

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

2019-05-23T08:15:31+00:00 23 mei, 2019|

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2010 is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de restauratie van grote rijksmonumenten. Eigenaren kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 subsidie aanvragen De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019. Het gaat Lees meer

UBO-register gaat in vanaf 2020

2019-05-15T09:14:34+00:00 15 mei, 2019|

Onlangs is duidelijk geworden dat het nieuw in te voeren UBO-register met ingang van januari 2020 van start moet gaan. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke eigenaren/belanghebbenden zijn van een bedrijf, trust of stichting. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het is de bedoeling dat door dit register duidelijk Lees meer