Hilde Niezing

About Hilde Niezing

This author has not yet filled in any details.
So far Hilde Niezing has created 629 blog entries.

Studiekostenregeling verlengt t/m 31 december 2020

2019-06-06T07:01:50+00:00 6 juni, 2019|

De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven blijft in 2020 nog bestaan. Dit staat in een brief van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde ‘STAP-budget’, dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. De introductie van deze regeling loopt wel Lees meer

Bijstandsregeling voor ondernemers wordt gewijzigd

2019-06-03T09:31:51+00:00 3 juni, 2019|

De bijstandsregeling voor ondernemers met financiële problemen wordt gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) op een aantal punten aangepast. Met de aanpassingen van de Bbz wordt de regeling eenvoudiger voor de ondernemer die hier een beroep op doet en voor gemeenten die de regeling uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. De Lees meer

Partneralimentatie wordt per 1 januari 2020 aangepast

2019-06-03T09:31:26+00:00 3 juni, 2019|

Het initiatiefvoorstel van Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen beperkt de alimentatieduur tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar. De wet bevat drie uitzonderingsbepalingen waardoor een langere termijn geldt: Maximaal 10 jaar voor alimentatiegerechtigden met een huwelijk langer dan 15 jaar en een leeftijd van hoogstens 10 jaar onder de AOW-leeftijd; 10 jaar voor alimentatiegerechtigden met een huwelijk langer dan 15 Lees meer

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

2019-05-23T08:15:31+00:00 23 mei, 2019|

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2010 is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de restauratie van grote rijksmonumenten. Eigenaren kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 subsidie aanvragen De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019. Het gaat Lees meer

UBO-register gaat in vanaf 2020

2019-05-15T09:14:34+00:00 15 mei, 2019|

Onlangs is duidelijk geworden dat het nieuw in te voeren UBO-register met ingang van januari 2020 van start moet gaan. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke eigenaren/belanghebbenden zijn van een bedrijf, trust of stichting. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het is de bedoeling dat door dit register duidelijk Lees meer

Is de B.V. door tariefswijzigingen interessanter geworden?

2019-05-15T09:14:13+00:00 15 mei, 2019|

Vanaf 2020 worden de tarieven en aftrekposten in box 1 en 2 gewijzigd. De BV wordt daardoor vaak extra interessant. Is dit voor een ondernemer ook voldoende interessant om de overstap vanuit de inkomstenbelasting te maken? Tarieven vennootschapsbelasting. BV’s betalen momenteel over de eerste € 200.000 winst 19% vennootschapsbelasting (Vpb). Over het meerdere is het tarief nu 25%. Volgend jaar dalen deze tarieven naar 16,5 respectievelijk 22,55%. In 2021 dalen ze verder Lees meer

Verplichting voor energiebesparing

2019-05-15T09:13:30+00:00 15 mei, 2019|

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht. Hoe kunt voldoen aan de energiebesparingsplicht? U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden: U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 Lees meer

Let op kostenvergoeding altijd onderbouwen!

2019-05-09T07:47:33+00:00 7 mei, 2019|

De meeste DGA’s krijgen van hun BV een vaste kostenvergoeding. Dit kan belastingvrij, mits u zich aan de voorwaarden houdt. Belastingvrije vergoeding. Ter dekking van vaak terugkerende kosten, zoals representatiekosten, reiskosten en zakelijke maaltijden, kan de BV u (of uw werknemers) een vaste kostenvergoeding geven. U kunt ervoor kiezen om de vaste kostenvergoeding onder te brengen in de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is dan Lees meer

Let op bij vertrekregeling

2019-05-09T07:47:08+00:00 7 mei, 2019|

De regering wil graag dat oudere werknemers zo lang mogelijk aan de slag blijven. Daarom geldt er een extra belastingheffing van 52% als uw werknemers gebruikmaken van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is een vertrekregeling voor werknemers die zorgt voor een overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de AOW-uitkeringen of waarin afgesproken wordt de pensioenuitkeringen eerder te Lees meer

Waarom banksparen?

2019-05-09T07:45:48+00:00 1 mei, 2019|

Nu pensioen bij de eigen BV voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) inmiddels einde oefening is, moet u op zoek naar andere regelingen om belasting te besparen binnen de familie. Wat te denken van een bancaire lijfrente? Een spaarpot voor later Banksparen kan via een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening.  Het voordeel ten opzichte van een lijfrenteverzekering is dat bij overlijden de bankspaarpot volledig beschikbaar is voor de erfgenamen. Afhankelijk van Lees meer