Hilde Niezing

Over Hilde Niezing

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Hilde Niezing has created 710 blog entries.

Verlenging fiscale noodmaatregelen coronavirus en Noodpakket 2.0 met een maand verlengd tot 1 oktober 2020

2020-05-28T14:09:04+00:00 28 mei, 2020|

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0. nogmaals met een maand verlengd. De fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober 2020 zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden, worden verlengd tot 1 oktober 2020. Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020, voor: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. In de NOW wordt er een extra bepaling opgenomen om Lees meer

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend gemaakt

2020-05-25T08:09:35+00:00 25 mei, 2020|

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt wanneer een accountantsverklaring nodig is bij de aanvraag van de NOW-regeling. Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een Lees meer

Vragen over Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

2020-05-25T08:08:48+00:00 25 mei, 2020|

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 Lees meer

Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2)

2020-05-25T08:07:12+00:00 25 mei, 2020|

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020. Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen? Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Lees meer

Overzicht van Verlenging Noodpakket voor banen en economie

2020-05-25T08:03:07+00:00 25 mei, 2020|

Op woensdag 20 mei jl. heeft het Kabinet bekend gemaakt dat de eerder getroffen noodmaatregelen in verband met de coronacrisis zullen worden verlengd. Financiële regelingen die doorlopen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Wordt verlengd tot 1 september Voorwaarden zijn gewijzigd Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Wordt verlengd tot 1 september Voorwaarden zijn gewijzigd Belastingmaatregelen Worden verlengd tot 1 september Verlaging van belastingrente en invorderingsrente tot 1 oktober 2020 Coronakrediet Lees meer

Geen boete meer voor ontslag in tweede steunpakket

2020-05-11T11:21:57+00:00 11 mei, 2020|

In het tweede steunpakket voor bedrijven, dat vanaf volgende maand beschikbaar zal komen, vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor ondernemingen die steun ontvangen. Dat heeft minister Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) aangekondigd. Ondernemingen kunnen voor de maanden maart tot en met mei overheidssteun aanvragen bij problemen als gevolg van de coronacrisis, via regelingen als NOW, TOGS en TOZO. Er komt een tweede steunprogramma. Het grootste deel Lees meer

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers & sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

2020-05-11T11:26:36+00:00 11 mei, 2020|

Teelt u fritesaardappelen of hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft u uw producten door de corona maatregelen niet kunnen verkopen en/ of lijdt u omzetschade? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Voor fritesaardappeltelers geleden andere voorwaarden dan voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Hieronder geven wij u een uitleg van de tegemoetkoming en een opsomming van de voorwaarden Lees meer

Kabinet helpt kleinere ondernemers aan lening bij de bank

2020-05-11T09:44:41+00:00 11 mei, 2020|

Vanaf half mei kunnen kleinere ondernemers een lening aanvragen op basis van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling. De staat neemt 95 procent van het risico op niet-terugbetalen van de lening voor haar rekening. Voor de overige 5 procent blijven banken zelf aansprakelijk, zodat de risicobeoordeling gewaarborgd blijft. Alleen bedrijven met een ‘relatief kleine financieringsbehoefte’ komen voor een KKC-lening in aanmerking. Het krediet bedraagt per aanvraag minimaal 10.000 en maximaal Lees meer

Voorwaarden voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve) bekend gemaakt

2020-05-11T09:42:31+00:00 11 mei, 2020|

De coronacrisis kan negatieve gevolgen hebben voor de liquiditeitspositie van bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en kan over het boekjaar 2020 tot een verlies leiden, terwijl de eventuele verliesverrekening pas achteraf tot een verbetering van de liquiditeitspositie kan leiden. Om in voorkomende gevallen de liquiditeitspositie voor deze belastingplichtigen op een eerder moment te verbeteren, mag in de aangifte vennootschapsbelasting bij het bepalen van de in het boekjaar Lees meer

Enkele wijzigingen NOW o.a. met betrekking tot concernregeling

2020-05-06T06:35:10+00:00 4 mei, 2020|

Afgelopen vrijdag zijn op vier onderdelen wijzigingen aangekondigd in de NOW-regeling. Aanpassing omzetbepaling bij concerns Zoals reeds aangekondigd bij brief van 22 april jl. wordt het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid Lees meer