Hilde Niezing

Over Hilde Niezing

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Hilde Niezing has created 656 blog entries.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

2020-02-17T09:50:28+00:00 17 februari, 2020|

Werkgevers kunnen vanaf 1 april compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers, waarvan zij na twee jaar ziekte het dienstverband hebben beëindigd. Is een van uw medewerkers ziek, dan bent u als werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. U mag de medewerker niet ontslaan. Dit verandert na twee jaar ziekte. Kan de werknemer op dat moment niet terugkeren in Lees meer

Btw-correctie voor privégebruik

2020-02-17T09:49:22+00:00 17 februari, 2020|

Voor het privégebruik van uw auto van de zaak moet er ook een btw-correctie plaatsvinden. Hoe werkt dat precies? Forfaitaire correctie Als u uw auto van de zaak zowel zakelijk als privé gebruikt, dan betaalt u hiervoor een bijtelling. Ook voor de btw moet er een correctie plaatsvinden. Bij uw BV is immers alleen zakelijke btw verrekenbaar. De btw die ziet op privégebruik van de auto, is dus niet Lees meer

Voorsortering Brexit en btw

2020-02-04T10:16:58+00:00 31 januari, 2020|

Bent u als ondernemer al goed voorbereid op de brexit? Benut alle kansen maximaal en zorg ervoor dat uw BTW tijdig goed geregeld is bij een Brexit deal. Overgangsregeling Brexit Als het Britse parlement en het Europese Parlement instemmen met het Brexit akkoord, treedt het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) per 31 januari 2020 uit de EU. Momenteel zijn de onderhandelingen in volle gang gedurende de maand januari. De Brexit Lees meer

Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie

2020-01-31T09:06:46+00:00 31 januari, 2020|

Op 19 december 2019 is een Kamerbrief verschenen over de extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2020. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is € 2 miljard beschikbaar. Deze extra openstellingsronde is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa Lees meer

Belastingdienst verrekend voorlopige aanslag van 2019 op de definitieve aanslag van 2018

2020-01-23T16:18:40+00:00 23 januari, 2020|

Ons is gebleken dat door een systeemfout bij de Belastingdienst worden de definitieve aanslagen van 2018 verrekend met de voorlopige aanslag van 2019 in plaats van de voorlopige aanslag van 2018. De Belastingdienst gaat alle aanslagen terugzoeken en herstellen. Mocht u onlangs een aanslag 2018 hebben ontvangen dan is het van belang deze extra te (laten) controleren. Wanneer u nog vragen heeft over dit onderwerp helpen wij u graag. Lees meer

verplicht aangiftesysteem Belastingdienst

2020-01-20T08:56:37+00:00 20 januari, 2020|

Bron: NOS 19/01/2020 Ondernemers met een besloten vennootschap klagen over een verplicht aangiftesysteem voor de belasting, waar ze ineens voor moeten betalen. Waar ze voorheen gratis met een gebruikersnaam en wachtwoord via de site aangifte konden doen, moeten ze dat nu doen via "E-herkenning". Daardoor moeten ze extra kosten maken, zeggen ze. 120.000 ondernemers met een BV hebben al een brief gekregen met het bericht dat ze op de Lees meer

Belastingvrij schenken in 2020

2020-01-20T08:42:32+00:00 20 januari, 2020|

Vrijstellingen Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De vrijstelling voor schenkingen aan de kinderen is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208. De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2019, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg. Voor schenkingen aan uw kleinkinderen geldt geen Lees meer

Drempel investeringsbedrag hoger

2020-01-20T08:20:45+00:00 20 januari, 2020|

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. Minimum en maximum Genoemd bedrag is € 100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in aanmerking. Het maximuminvesteringsbedrag is voor 2020 bepaald op € 323.544. Boven dit Lees meer

Hoogte gebruikelijk loon dga aangepast

2020-01-13T10:45:35+00:00 13 januari, 2020|

Als dga moet je jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit de bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. Verhoging De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten. Het gebruikelijk loon kan ook worden Lees meer

Wijzigingen voor de werkgever vanaf 1 januari 2020

2020-01-13T10:42:34+00:00 13 januari, 2020|

Vanaf 1 januari 2020 is er weer het een en ander verandert voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. Hieronder 10 wijzigingen kort uiteengezet. 1 Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2020 Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het Lees meer