Hilde Niezing

About Hilde Niezing

This author has not yet filled in any details.
So far Hilde Niezing has created 616 blog entries.

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

2019-05-23T08:15:31+00:00 23 mei, 2019|

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2010 is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de restauratie van grote rijksmonumenten. Eigenaren kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 subsidie aanvragen De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019. Het gaat Lees meer

UBO-register gaat in vanaf 2020

2019-05-15T09:14:34+00:00 15 mei, 2019|

Onlangs is duidelijk geworden dat het nieuw in te voeren UBO-register met ingang van januari 2020 van start moet gaan. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke eigenaren/belanghebbenden zijn van een bedrijf, trust of stichting. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het is de bedoeling dat door dit register duidelijk Lees meer

Is de B.V. door tariefswijzigingen interessanter geworden?

2019-05-15T09:14:13+00:00 15 mei, 2019|

Vanaf 2020 worden de tarieven en aftrekposten in box 1 en 2 gewijzigd. De BV wordt daardoor vaak extra interessant. Is dit voor een ondernemer ook voldoende interessant om de overstap vanuit de inkomstenbelasting te maken? Tarieven vennootschapsbelasting. BV’s betalen momenteel over de eerste € 200.000 winst 19% vennootschapsbelasting (Vpb). Over het meerdere is het tarief nu 25%. Volgend jaar dalen deze tarieven naar 16,5 respectievelijk 22,55%. In 2021 dalen ze verder Lees meer

Verplichting voor energiebesparing

2019-05-15T09:13:30+00:00 15 mei, 2019|

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht. Hoe kunt voldoen aan de energiebesparingsplicht? U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden: U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 Lees meer

Let op kostenvergoeding altijd onderbouwen!

2019-05-09T07:47:33+00:00 7 mei, 2019|

De meeste DGA’s krijgen van hun BV een vaste kostenvergoeding. Dit kan belastingvrij, mits u zich aan de voorwaarden houdt. Belastingvrije vergoeding. Ter dekking van vaak terugkerende kosten, zoals representatiekosten, reiskosten en zakelijke maaltijden, kan de BV u (of uw werknemers) een vaste kostenvergoeding geven. U kunt ervoor kiezen om de vaste kostenvergoeding onder te brengen in de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is dan Lees meer

Let op bij vertrekregeling

2019-05-09T07:47:08+00:00 7 mei, 2019|

De regering wil graag dat oudere werknemers zo lang mogelijk aan de slag blijven. Daarom geldt er een extra belastingheffing van 52% als uw werknemers gebruikmaken van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is een vertrekregeling voor werknemers die zorgt voor een overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de AOW-uitkeringen of waarin afgesproken wordt de pensioenuitkeringen eerder te Lees meer

Waarom banksparen?

2019-05-09T07:45:48+00:00 1 mei, 2019|

Nu pensioen bij de eigen BV voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) inmiddels einde oefening is, moet u op zoek naar andere regelingen om belasting te besparen binnen de familie. Wat te denken van een bancaire lijfrente? Een spaarpot voor later Banksparen kan via een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening.  Het voordeel ten opzichte van een lijfrenteverzekering is dat bij overlijden de bankspaarpot volledig beschikbaar is voor de erfgenamen. Afhankelijk van Lees meer

Stuur altijd een factuur!

2019-05-09T07:45:04+00:00 1 mei, 2019|

Veel dga’s werken vanuit een holding-BV voor hun werkmaatschappij. Op grond van een managementovereenkomst wordt er iedere maand een fee betaald voor deze diensten. Moet hiervoor een factuur met btw worden verstuurd? Managementovereenkomst Indien u als dga vanuit uw holding-BV werkzaamheden verricht voor uw werkmaatschappij, wordt er vaak een managementovereenkomst opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd dat uw holding u uitleent aan de onderneming tegen een bepaalde vergoeding. Dit maakt het Lees meer

Let op met opnemen vakantiedagen van 2018!

2019-05-09T07:44:26+00:00 1 mei, 2019|

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer je je werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen. Vaste opnamevolgorde Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streep je  de vakantiedagen af in volgorde Lees meer

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

2019-05-09T07:43:57+00:00 1 mei, 2019|

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die met zonnepanelen worden opgewekt en terug geleverd aan het net wordt afgetrokken van het eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie Lees meer