Over Aliek Franck

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Aliek Franck has created 43 blog entries.

KvK wil adressen Handelsregister strenger controleren

2018-05-28T11:18:43+00:00 5 oktober, 2017|

De helft leidt tot verbeteringen in het register. Binnen 48 uur neemt de KvK een melding in behandeling. Ook gaat de KvK met behulp van data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verder verbeteren. Verder gaat de KvK permanente data-analyses op risico-adressen uitvoeren. Het kan onder meer gaan om adressen waar de vestiging van een onderneming onwaarschijnlijk is en adressen waar veel en a-typische mutaties voorkomen. In het Lees meer

Nieuwe kabinet verlaagt vermogensbelasting

2017-10-05T08:53:13+00:00 5 oktober, 2017|

Het nieuwe kabinet gaat de vermogensbelasting verlagen. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen. De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op. VVD, CDA. D66 en CU willen de middengroepen op deze manier tegemoetkomen. Alles Lees meer

Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen?

2017-10-05T08:52:19+00:00 5 oktober, 2017|

Als echtgenoten samen in een vof of maatschap een bedrijf uitoefenen, kunnen ze in beginsel ook allebei recht hebben op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Een dergelijke samenwerking moet dan wel 'gebruikelijk' zijn. Urencriterium Voor een aantal ondernemersfaciliteiten, waarvan de zelfstandigenaftrek één van de belangrijkste is, geldt als eis dat de ondernemer minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt én minstens de helft van de werkzame uren. Als Lees meer

FIOD op bezoek

2017-09-07T08:28:13+00:00 7 september, 2017|

Het komt in de praktijk zelden voor dat de FIOD een bezoek brengt aan uw bedrijf. Het is echter wel verstandig dat u weet hoe u moet handelen. Spreken is zilver, zwijgen is goud De meeste mensen denken bij een FIOD-inval: “Ik heb niks fout gedaan.” Deze veronderstelling is prima, maar veelal is er meer aan de hand dan u overziet of kunt overzien. Zodra de FIOD bij u Lees meer

Webshops en omzetbelasting

2018-05-28T11:18:44+00:00 7 september, 2017|

Verkoopt u uw diensten en/of producten via een webshop? Dan is de kans dat u internationaal zaken doet aanzienlijk. Op internet lijken grenzen snel te vervagen. Echter de gevolgen voor de omzetbelasting, de btw, zijn belangrijk om te kennen en toe te passen. Wat verstaat men onder webshop Met een ‘webshop’ worden niet alleen elektronische diensten die u levert, bedoeld, maar ook de verkoop van producten door deze via Lees meer

Aanvragen subsidieregeling praktijkleren

2017-08-17T10:28:11+00:00 17 augustus, 2017|

Biedt u binnen uw bedrijf begeleiding aan leerlingen, studenten of deelnemers aan een beroepsopleiding? Tot 15 september a.s. kunt u nog aanvragen voor Subsidieregeling praktijkleren indienen! De subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven die een werkplaats ter beschikking stellen aan leerlingen, studenten en deelnemers in diverse onderwijsniveaus. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer is 2.700 euro per schooljaar. Welke doelgroepen? U kunt subsidie aanvragen voor: Mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg Lees meer

Informatieverplichting voormalige ANBI’s

2017-08-17T10:27:11+00:00 17 augustus, 2017|

Voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) met een vermogen hoger dan € 25.000 houden een informatieplicht tegenover de Belastingdienst. Het gaat dan om instellingen waarvan de ANBI-status op of ná 1 januari 2013 is beëindigd en die op dat moment een vermogen van meer dan € 25.000 hadden. Deze organisaties moeten bepaalde informatie over de ANBI binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aanleveren, dat is voor het boekjaar 2016 Lees meer

Verplichte btw-verleggingsregeling telecommunicatiediensten

2018-03-19T12:34:33+00:00 10 augustus, 2017|

Ondernemers die in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers leveren, mogen vanaf 1 september 2017 op hun facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan komt de melding 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen. Op 29 mei heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de btw-fraude met telecommunicatiediensten en zijn aanpak daarvan.De 1e stap in die aanpak was een goedkeuring om vanaf Lees meer

Verklaring betalingsgedrag (onder)aannemers eenvoudiger

2017-08-10T07:15:52+00:00 10 augustus, 2017|

(Onder)aannemers en uitzendbureaus (intermediairs) kunnen naar verwachting per 1 januari 2018 eenvoudiger de Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid regelen. De verklaringen worden niet meer opgestuurd, maar staan klaar in het persoonlijk domein van de ondernemer op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst. De ingangsdatum is nog niet definitief. Dit hangt af van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of Lees meer

Cafetariaregeling: hoe werkt dat?

2018-05-28T11:18:44+00:00 7 augustus, 2017|

Gaat u gebruikmaken van de zogenaamde cafetariaregeling? Dit biedt mooie voordelen, voor zowel u als uw medewerker. Tegelijk zijn er een aantal voorwaarden om op te letten. Met een cafetariaregeling kunnen uw medewerkers belast loon uitruilen voor onbelast loon. Voorbeelden hiervan zijn: Brutoloon uitruilen voor een fiets. Brutoloon uitruilen voor een onbelaste vergoeding van vakbondscontributie. Eindejaarsuitkering of 13e maand uitruilen voor extra vakantiedagen of een (aanvullende) onbelaste reiskostenvergoeding. Voordelen Lees meer

Ga naar de bovenkant