Het is weer vakantieperiode, tijd voor u en uw medewerkers om weer even bij te tanken voor de komende periode. Maar wat nu als dat bijtanken niet helemaal volgens plan verloopt en ze worden arbeidsongeschikt (net) voor of tijdens hun vakantie.

Er is een verschil tussen een medewerker die met vakantie gaat en tijdens de vakantie arbeidsongeschikt wordt en een medewerker die al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en in deze periode besluit om op vakantie te gaan.
Als de gezonde medewerker met vakantie is en deze wordt tijdens de vakantie arbeidsongeschikt, is instemming van de medewerker nodig voor het afschrijven van vakantiedagen. Volgens de wet geniet deze namelijk geen vakantie. Wel moet de medewerker zich dan ziek melden en kunnen bewijzen dat de medewerker ook daadwerkelijk ziek was.
Als een reeds arbeidsongeschikte medewerker besluit om op vakantie te gaan, dan wordt dit van het saldo vakantiedagen afgehouden. De wetgever acht dit ook redelijk, aangezien de arbeidsongeschikte medewerker sinds de nieuwe wetgeving tijdens zijn of haar ziekte volledig wettelijke vakantiedagen opbouwt.

De wettelijke vakantiedagen van arbeidsongeschikte medewerkers kunnen komen te vervallen. Voor deze dagen geldt namelijk een vervaltermijn van zes maanden. De wettelijke vakantiedagen die in een kalenderjaar worden opgebouwd moeten vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. De vervaltermijn van zes maanden geldt niet als de arbeidsongeschikte medewerker redelijkerwijs echt niet in staat was om ze op te nemen (bijvoorbeeld omdat de medewerker langdurig arbeidsongeschikt en vrijgesteld was van zijn of haar re-integratieverplichtingen). In dat geval krijgen deze vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar. De vervaltermijn van zes maanden geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen: deze houden sowieso een verjaringstermijn van vijf jaar.

Wie bepaalt eigenlijk of de arbeidsongeschikte medewerker op vakantie mag?

U. Veel werkgevers en werknemers denken namelijk dat het de bedrijfsarts is die bepaalt. Een op zich logische gedachte maar dat is een misverstand. U als werkgever bepaalt en geeft dus wel of geen toestemming voor vakantie tijdens ziekte. De bedrijfsarts kan hierin slechts adviseren of het medisch verantwoord is (in het kader van de reintegratie op het werk) dat uw werknemer op vakantie gaat. En natuurlijk ook weer de uitzondering die de regel bevestigen: bepaalde CAO’s kunnen afwijken van bovenstaande.