In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bepaald dat de afschrijving op uw bedrijfspand verder zal worden beperkt. Moet u nu al bekijken wat er nog haalbaar is binnen uw BV?

Afschrijving tot de bodemwaarde
Bij de afschrijving over uw bedrijfspand moet u rekening houden met de zogeheten ‘bodemwaarde’. Bereikt de boekwaarde van uw pand door middel van afschrijvingen deze bodemwaarde, dan mag u niet verder afschrijven. Voor de vennootschapsbelasting geldt nu een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde voor panden die u zelf in gebruik heeft. Verhuurt u een pand aan derden, dan geldt een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde.

Met ingang van 2019 wordt deze wetgeving aangescherpt. Voor de vennootschapsbelasting (en dus niet voor de inkomstenbelasting) gaat ook voor bedrijfspanden in eigen gebruik een bodemwaarde gelden van 100% van de WOZ-waarde. Dit zal voor veel ondernemers in een BV betekenen dat er vanaf dat moment geen verdere afschrijvingen ten laste van de fiscale winst meer mogelijk zullen zijn.

Maximaal afschrijven
Het is met het oog op deze nieuwe wetgeving allereerst zaak om goed stil te staan bij de huidige afschrijving op uw bedrijfspand. Haalt u hier alles uit wat erin zit? Wordt er op dit moment fiscaal maximaal afgeschreven?
Het zal namelijk niet zo zijn dat als u nu reeds heeft afgeschreven tot een waarde die lager is dan 100% van de WOZ-waarde, er een belaste opwaardering zal moeten plaatsvinden per 2019. Met andere woorden: als u nu niet de maximale afschrijvingsmogelijkheden benut, dan doet u zichzelf tekort.

Afwaarderen tot bedrijfswaarde
De volgende vraag is wat te doen als nu of vanaf 2019 wel de bodemwaarde wordt bereikt. Verder afschrijven is dan niet meer mogelijk. Betekent dit dan dat u fiscaal hier niets meer mee kunt?

U zou kunnen overwegen om uw bedrijfspand af te waarderen naar de zogeheten ‘bedrijfswaarde’. De bedrijfswaarde is de waarde die een koper van de gehele onderneming zou toekennen aan het bedrijfspand bij continuering van de onderneming. Als de bedrijfsresultaten de laatste jaren bij uw onderneming en/of binnen de sector niet denderend waren, dan zou de bedrijfswaarde van het pand wel eens lager kunnen zijn dan de boekwaarde. In dat geval ligt er een mooie fiscale aftrekpost binnen bereik.

Om sterk te staan in een mogelijke discussie met de Belastingdienst over deze afwaardering, is het zaak hiervoor een taxatie te laten uitvoeren. Zo kunt u de lagere bedrijfswaarde onderbouwen. Laat deze taxatie uitvoeren door een deskundige op dit gebied.