De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het alternatief schetst voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL).
Het alternatief is ontwikkeld in overleg met externe partijen zoals vakbonden en zzp-organisaties en bestaat eruit dat de Belastingdienst opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft. Dat gaat de Belastingdienst doen door modelovereenkomsten te beoordelen.
De staatssecretaris wil in oktober zo’n 40 van deze beoordeelde modelovereenkomsten op www.belastingdienst.nl gepubliceerd hebben. De nieuwe regeling moet per 1 januari 2016 ingaan.
In verband daarmee heeft de staatssecretaris een nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL)’ aan de koning aangeboden. Tot 1 januari 2016 blijft het huidige VAR-systeem gelden.