Helaas zijn echtscheidingen aan de orde van de dag. Bij echtscheiding moet één van de partners meestal alimentatie betalen. Zorg dan dat de fiscus hieraan maximaal meebetaalt. Hoe pakt u dit fiscaal het beste aan?

Niet leuk, fiscaal wel: Een echtscheiding is op zich vaak al vervelend genoeg. Daarnaast zijn er nog de nodige financiële gevolgen. Zo is er in veel gevallen sprake van een alimentatieverplichting van de ene partner aan de ander. Gelukkig betaalt de fiscus mee. Hoe profiteert u maximaal?

Alimentatie ex-partner aftrekbaar
Aftrekbaar/belast: Als u alimentatie betaalt aan uw ex-partner, is deze bij u aftrekbaar. De alimentatie is bij uw ex belast. Alimentatie voor de kinderen is niet aftrekbaar en onbelast.

Tip. Als u met uw inkomen in een hoger belastingtarief valt, is het dus verstandig zo veel mogelijk alimentatie toe te rekenen aan uw ex en niet aan de kinderen. Uw ex heeft natuurlijk een tegengesteld belang, maar als u hem/haar hiervoor (deels) compenseert, kunt u er beiden beter van worden. De aftrek geldt ook als u meer betaalt dan door de rechter is bepaald, zolang het maar dient ter dekking van de kosten van levensonderhoud.

Levensonderhoud kids: Als u geen kinderbijslag ontvangt en uw kind geen overheidsbijdrage vanwege studie ontvangt, heeft u soms recht op aftrek van een vast bedrag per kind.

Wat is levensonderhoud: Het begrip ‘levensonderhoud’ is ruim en bevat eigenljik alle gangbare uitgaven binnen het redelijke, met uitsluiting van vermogensvorming. Uitgaven voor bijvoorbeeld meubilair vallen er ook onder, maar u moet wel rekening houden met het meerjarig gebruik. Ook een bijdrage aan de kosten van vakantie kunt u als levensonderhoud aanmerken. De aflossing op een hypotheek valt er bijvoorbeeld weer niet onder.

Tip. Zorg dus dat u uw alimentatie specificeert en aannemelijk maakt dat deze bestemd is om de kosten van dagelijkse uitgaven te bestrijden, binnen het redelijke en rekening houdend met de plaats die uw ex in de maatschappij inneemt.

Wat als u afkoopt?
Afkoopsom ineen: Als u uw alimentatieverplichting afkoopt, is dit bedrag ineens bij u aftrekbaar en bij uw ex belast. Deze optie kan voordelig zijn, met name als u hierdoor de aftrek tegen een hoger tarief realiseert dan in de toekomst mogelijk zou zijn. Bovendien daalt uw vermogen, waardoor u jaarlijks 1,2% belasting bespaart in box 3. Uw ex moet over de afkoopsom in box 3 wel hetzelfde percentage betalen, maar alleen voor zover hij/zij boven de vrijstelling komt (2013: € 21.139,-).

Middelen: Moet uw ex door de afkoopsom in box 1 afrekenen tegen een hoger tarief, dan kan dit deels worden voorkomen door te middelen.

Afkoop via lijfrente: Levert middeling onvoldoende soulaas op voor uw ex, dan kunt u uw alimentatieplicht ook afkopen via storting van een koopsom bij een verzekeraar. Vanuit deze koopsom ontvangt uw ex dan een lijfrente. Uw afkoopsom is dan nog steeds ineens aftrekbaar, maar de alimentatie is bij uw ex pas belast op het moment van ontvangst van de lijfrentetermijnen.

Nieuwe partner
Heeft u weer een nieuwe partner, dan is van belang dat u en uw nieuwe partner de aftrek van betaalde alimentatie vrij mogen verdelen. U doet dit uiteraard zodanig dat u maximaal profiteert van het tariefsvoordeel.

Denkt u dat dit op u van toepassing is? Wij helpen u graag verder!